دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

نیت اعتکاف

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.

9- در نیت اعتکاف، قصد وجه شرط نیست؛ یعنى لازم نیست قصد کند که اعتکاف واجب است یا مستحب.

10- کسى که بخواهد در نیت اعتکاف، قصد وجه کند، در اعتکاف واجب نیت وجوب و در اعتکاف مستحب ، نیت استحباب مى‌کند و واجب بودن اعتکاف در روز سوم ضررى ندارد، هر چند بهتر است که از روز سوم نیت وجوب کند.

11- از آغاز تا پایان اعتکاف، باید با نیت و قصد قربت باشد، بنابراین اگر به همین قصد ، اعتکاف را شروع کند صحیح است، همچنین اگر به قصد اینکه فردا معتکف شود به مسجد برود و از اول وقت (طلوع فجر) در آنجا باشد صحیح است.

12- س: زمان نیت اعتکاف چه وقتى مى‌باشد؟ و آیا اول شب مى‌شود نیت کرد؟

آیت الله تبریزى : زمان نیت اعتکاف، وقت شروع اعتکاف است که طلوع فجر مى‌باشد و با استمرار نیت اول شب هم مانعى ندارد.

13- س : آیا در اعتکاف نیازى به قصد نمودن عبادات دیگر هم هست؟

آیت الله صافى: احتیاط مستحب است .

آیت الله مکارم: قصد عبادت دیگرى در آن شرط نیست .

آیت الله بهجت: ظاهراً معتبر است در اعتکاف منضم شدن قصد عبادت دیگرى که خارج از اوست.

14- س : آیا تجدید نیت در روزسوم اعتکاف مستحب لازم است؟

آیت الله صافى: بهتر است که تجدید نیت وجوب نماید.

آیت الله بهجت: تجدید نیت در روزسوم لازم نیست، گرچه احوط است.

آیت الله مکارم : تجدید نیت لازم نیست.

نیابت در اعتکاف

15- انسان مى‌تواند اعتکاف را براى خود یا براى دیگرى بجاى آورد. به قسم دوم ، اعتکاف نیابتى گفته مى‌شود.

16- اعتکاف به نیابت میت بى‌اشکال است ولى به نیابت از انسان زنده، بنابر احتیاط به قصد رجاء ، اشکال ندارد. پس به طور خلاصه مى‌توان در این بخش اعتکاف را اینگونه تقسیم کرد:

(آیت الله گلپایگانى : اعتکاف به نیابت از زنده بنابر احتیاط واجب صحیح نیست .

آیت الله مکارم : اعتکاف به نیابت از دیگرى ، زنده یا مرده، به قصد رجاء اشکال ندارد.

حکم اعتکاف به نیابت از زنده در فتاواى حضرت آیت الله صافى ذکر نشده است .)

اعتکاف‌

1- براى خود

2- براى دیگران : ( به نیابت از میت ---- به نیابت از زنده )

یادآورى :

گرچه روزه به نیابت از انسان زنده صحیح نیست ولى روزه گرفتن در اعتکاف مانند نماز براى طواف است که به تبع عمل دیگر لازم مى‌شود و همچنانکه طواف و نماز آن به نیابت زنده‌ها صحیح است اعتکاف و روزه آن نیز صحیح است .

17- اعتکاف به نیابت از دو یا چند نفر، صحیح نیست، ولى مى‌تواند اعتکاف را به نیت خود بجا آورد و ثواب آن را به دیگران اهدا کند، خواه یک نفر باشد یا چند نفر، زنده یا مرده.

18- س: آیا اعتکاف را به نیابت از کسى که مرده است و یا به نیابت از کسى که زنده است مى‌توان انجام داد؟

آیت الله تبریزى : به نیابت از میت مانعى ندارد ولى به نیابت از حى (زنده) اشکال دارد.

عدول از نیت اعتکاف‌

19- عدول از اعتکافى به اعتکافى دیگر جایز نیست، و فرقى نیست که هر دو واجب باشد، مثلاً از اعتکاف استیجارى به نذرى، یا هر دو مستحب، مثلاً از اعتکاف براى خود به اعتکاف نیابتى تبرعى یا یکى واجب و(اعتکاف استیجارى = اعتکافى که براى دیگرى با دریافت مزد انجام مى‌دهد.) دیگرى مستحب، مثلاً از ابتدا به نیت اعتکاف نذرى در مسجد مانده و در روز دوم نیت را از نذر به استحباب برگرداند.(تبرعى = داوطلبانه و بدون دریافت مزد)

20- عدول از نیابت شخصى به نیابت از شخص دیگر جایز نیست، مثلاً دو روز به نیابت «على» معتکف بوده و روز سوم به نیابت از «حسن» اعتکاف کند.

21- اگر قصد داشته که اعتکاف را براى خودش انجام دهد، پس از شروع نمى‌تواند نیت را بر گرداند ، و به نیابت از دیگرى به اتمام برساند، همچنانکه عکس این نیز جایز نیست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات، حال که این توفیق نصیب شما شده است که در جمع معتکفین حاضر هستید جا دارد با تأمل و تدبر نسبت به این عبادت اهتمام داشته باشید.
آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

اعتکاف، در لغت به معناى توقف در جایى است و در اصطلاح احکام، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند ، با شرایطى که خواهد آمد.
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

براى تشییع جنازه، در صورتى که میت یک نحو وابستگى به معتکف داشته باشد به طورى که شرکت در( آیات عظام اراکى، گلپایگانى ، خویى: خارج شدن ازمسجد براى شرکت در تشییع جنازه مطلقاً جایز است.) تشییع جنازه او از ضرورتهاى عرفى او به حساب آید.
آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:
* استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو
* خرید و فروش‌
* مجادله
* استفاده شهوانى از جنس مخالف‌
* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)
آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

براى شناخت حکم قطع اعتکاف باید اقسام آن را شناخت.

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

گروهى، سؤالهایى درباره فلسفه احکام مى‌کنند؛ به عنوان مثال، مى‌پرسند: چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید براى نماز وضو بگیریم؟ فلسفه این که در نماز پیشانى خود را بر روى خاک مى‌گذاریم چیست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن میت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جایز نیست؟ و چرا....
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

احکام شرایطى دارد که خود به سه قسمت تقسیم مى‌شود:
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.
Powered by TayaCMS