دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:
* استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو
* خرید و فروش‌
* مجادله
* استفاده شهوانى از جنس مخالف‌
* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)
آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)
آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

محرمات اعتکاف

72- آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:

* استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو

* خرید و فروش‌

* مجادله

* استفاده شهوانى از جنس مخالف‌

* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)

توضیح محرمات اعتکاف‌

73- بوئیدن عطریات و گیاهان خوشبو براى کسى که از آن لذت مى‌برد در حال اعتکاف حرام است، پس‌( آیت الله سیستانى ، آیت الله مکارم: نسبت به عطریان لذت بردن معتبر نیست ، پس اگر بوى آن را احساس کند، هر چند لذت نبرد حرام است. آیت الله فاضل: اگر بو را احساس مى‌کند ولى لذت نمى‌برد، بنابر احتیاط واجب باید پرهیز کند.) براى کسى که حس بویایى ندارد اشکال ندارد.

74- در حال اعتکاف ، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدى؛ مانند اجاره و مضاربه حرام است .

75- هر چند داد وستد در حال اعتکاف حرام است، ولى باطل کننده اعتکاف نیست.

76- اشتغال به امور دنیوى؛ مانند خیاطى، نساجى نقاشى، مطالعه و امثال آن اشکال ندارد.

77- در حال اعتکاف مجادله در امور دنیوى و دینى در صورتى که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برترى باشد حرام است ، اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طریق باطل باشد نه تنها حرام نیست، بلکه از افضل طاعات و عبادات است.

78- هرگونه استفاده شهوانى از جنس مخالف، نظیر لمس، بوسه و آمیزش حرام است و فرقى در این مسأله‌( آیات عظام خویى، مکارم، سیستانى ، صافى: لمس و بوسه، بنابر احتیاط واجب حرام است.) بین زن و مرد نمى‌باشد.

79- در حال اعتکاف نگاه از روى شهوت به همسر خود اشکال ندارد، هر چند احتیاط مستحب ترک آن است.

80- استمناء نیز بنابر احتیاط واجب از محرمات اعتکاف شمرده شده است، هر چند از راه حلال آن؛ مانند بازى با همسر باشد. گر چه استمناء حرام در هر حال حرام و از گناهان بزرگ است ولى در حال اعتکاف گناهى بزرگتر است.

81- معتکف باید روزها را روزه‌دار باشد و از هر کارى که روزه را باطل مى‌کند، پرهیز کند و هر آنچه روزه را باطل مى‌کند ، اعتکاف را نیز باطل مى‌کند.

82- اگر معتکف جماع کند اعتکافش باطل است ولى اگر یکى دیگر از محرمات را مرتکب شود، احکام‌( آیت الله خویى، آیت الله اراکى: در غیر جماع اگر سهواً باشد اعتکاف باطل نیست .

آیت الله گلپایگانى، آیت الله مکارم: بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل است .

آیت الله سیستانى : جماع نیزحکم سایر محرمات را دارد.) مفصلى دارد که در بحث «قضا و کفاره اعتکاف» خواهد آمد.

83- بر معتکف واجب نیست از کارهایى که بر محرم حرام است؛ مثل پوشیدن لباس دوخته(آیت الله مکارم: نسبت به نپوشیدن لباس دوخته و پوشیدن لباسى مانند لباس احرام ، احتیاط مستحب نیست بلکه بهتر است نپوشند، چون خلاف عمل افراد متشرع و ممکن است گمان بدعت نیز داشته باشد. ) وکندن مو از بدن و نگاه در آینه پرهیز کند، هر چند احتیاط مستحب است.

84- بجز مبطلات روزه، سایر محرمات، اختصاص به روز ندارد، بلکه در شب نیز باید ازآنها پرهیز کند.

85- س : عطر و گلاب زدن یا بو کردن عطر و گلاب اعتکاف را باطل مى‌کند یا خیر؟

آیت الله تبریزى : استعمال عطر و گلاب چنانچه مستلزم بو کردن آن باشد، هر چند بر معتکف حرام است لکن بطلان اعتکاف از جهت آن محل اشکال است و اگر معتکف در روز سوم این کار را کرده باید اعتکافش را تمام کند.

آیت الله سیستانى: بو کردن آنها اعتکاف را باطل مى کند.

آیت الله بهجت:اگر با تلذذ باشد بنابر احتیاط باطل مى‌شود واحتیاط واجب در صورت وجوب اعتکاف (آن است که ) آن را تمام کند و سپس قضا نماید.

86- س : آیا در صورت نیاز مى‌تواند خرید و فروش نماید؟ آیا توکیل یا نقل به غیر بیع لازم است ؟(یعنى به شخص دیگرى وکالت دهد تا از طرف او خرید و فروش کند یا به غیر خرید و فروش ، مثلاً با قرض یا بخشش نقل و انتقال کنند. )

آیت الله مکارم:در صورت عدم امکان توکیل یا نقل به غیر بیع اشکالى ندارد.

آیت الله بهجت:در صورت اضطرار براى حاجت خودش مانعى ندارد.

87- س : ارتکاب سهوى محرمات اعتکاف چه حکمى دارد؟

آیت الله فاضل لنگرانى: ارتکاب سهوى سائر محرمات غیر از جماع ضررى به اعتکاف نمى‌زند.

آیت الله مکارم :خالى از اشکال نیست.

آیت الله بهجت:ارتکاب سهوى ، حرام و مبطل نیست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات، حال که این توفیق نصیب شما شده است که در جمع معتکفین حاضر هستید جا دارد با تأمل و تدبر نسبت به این عبادت اهتمام داشته باشید.
آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

اعتکاف، در لغت به معناى توقف در جایى است و در اصطلاح احکام، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند ، با شرایطى که خواهد آمد.
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

براى تشییع جنازه، در صورتى که میت یک نحو وابستگى به معتکف داشته باشد به طورى که شرکت در( آیات عظام اراکى، گلپایگانى ، خویى: خارج شدن ازمسجد براى شرکت در تشییع جنازه مطلقاً جایز است.) تشییع جنازه او از ضرورتهاى عرفى او به حساب آید.
آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

براى شناخت حکم قطع اعتکاف باید اقسام آن را شناخت.

جدیدترین ها در این موضوع

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

گروهى، سؤالهایى درباره فلسفه احکام مى‌کنند؛ به عنوان مثال، مى‌پرسند: چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید براى نماز وضو بگیریم؟ فلسفه این که در نماز پیشانى خود را بر روى خاک مى‌گذاریم چیست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن میت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جایز نیست؟ و چرا....
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (دانستنیهایی از بحثهای فقهی)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (دانستنیهایی از بحثهای فقهی)

احکام فقهى به دو بخش کلى تقسیم مى‌شود:1. احکام ثابت 2. احکام متغیر
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

احکام شرایطى دارد که خود به سه قسمت تقسیم مى‌شود:
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (اجتهاد و شئون فقیه)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (اجتهاد و شئون فقیه)

اجتهاد از نظر لغت‌به معناى رنج‌بردن و کوشیدن تا سر حد توانایى است و در اصطلاح فقه اسلامى به کار بردن همت و کوشش درراه پى بردن به احکام و قوانین شرعى از منابع و ادله استنباط و در مقابل آن، تقلید عبارت است از پیروى از راى دیگرى بدون تحقیق شخصى.
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (تاریخچه فقه و اجتهاد)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (تاریخچه فقه و اجتهاد)

همان طور که در جاى خود ثابت‌شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردى و اجتماعى در امور مادى، معنوى و اخلاقى است و او براى رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینى دارد که تمام جنبه‌هاى فوق را دارا باشد; از این رو خداوند براى هر امتى شریعت و قوانینى مقرر فرموده:

پر بازدیدترین ها

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

گروهى، سؤالهایى درباره فلسفه احکام مى‌کنند؛ به عنوان مثال، مى‌پرسند: چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید براى نماز وضو بگیریم؟ فلسفه این که در نماز پیشانى خود را بر روى خاک مى‌گذاریم چیست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن میت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جایز نیست؟ و چرا....
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

احکام شرایطى دارد که خود به سه قسمت تقسیم مى‌شود:
آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:
* استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو
* خرید و فروش‌
* مجادله
* استفاده شهوانى از جنس مخالف‌
* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)
Powered by TayaCMS