دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

پرداخت قرض

No image
پرداخت قرض

پرداخت قرض

آیت الله شیخ عبدالنبى نورى مى گوید : در ایام تحصیل صد و بیست تومان مقروض بودم و بشدت گرفتار. بعد از نمازى به امام زمان (عج) متوسل شدم و سپس به خواب رفتم در عالم خواب پیامبر(صلى الله علیه وآله) را در خواب دیدم که با عمامه سبزى نشسته اند تا من وارد شدم فرمودند : شیخ عبدالنبى : صدو بیست تومان توى آن صندوق است بردار و قرضهایت را بپرداز. از خواب بیدار شدم کسى در زد در را گشودم دیدم کسى از جانب میرزاى شیرازى آمده و مرا به خانه ایشان دعوت مى کند به محضرش شتافتم دیدم همانگونه که پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله)را در خواب دیدم میرازى شیرازى همانگونه نشسته است تا وارد شدم فرمود : شیخ عبدالنبى! در آن صندوق صد و بیست تومان هست بردار و قرضهایت را بپرداز. من شگفت زده شدم خواستم خوابم را بگویم. فرمود : لازم نیست. گوئى از خواب من با خبر بود.

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

Powered by TayaCMS