دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

امروز در تاریخ

امروز دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با پنجم رمضان سال 1428 هجری قمری و برابر است با هفدهم سپتامبر 2007 میلادی.
امروز در تاریخ
امروز در تاریخ

امروز در تاریخ

امروز دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با پنجم رمضان سال 1428 هجری قمری و برابر است با هفدهم سپتامبر 2007 میلادی.

فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل نیروهای سه گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :

در چنین روزی در سال 1364 ه ش حضرت امام خمینی فرمانده کل قوا ، دستور تشکیل نیروهای سه گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. حکم امام خمینی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل سه نیروی هوایی، دریایی و زمینی نشان می داد که امام، سپاه پاسداران رانیروی قوی و مقتدر و با تمامامکاناتمی خواهد تا در برابر هر نوع تجاوزی توان مقابله داشته باشدو بتواند از کیان انقلاب و کشور در هر شرایطی دفاع کند. در حقیقت حضرت امام تلفیق ایمان و دانش روز را کامل کننده یکدیگر برای صلابت هرچه بیشتر نیروی نظامی می دانستند. پس از این فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامیبرای حضوردر جنگ های منظمآماد گی و توانایی بیشتری یافت .

درگذشت حافظ اندلسی :

در چنین روزی در سال 498 ه قحسن بن حافظ آندلسیاز بزرگان ادبیات عرب دیدهاز جهان فروبست.وی در حوزه علم رجال آثار مختلفی رااز خود به جای نهاده است .

لغو قرارداد 1975 الجزایر :

در چنین روزی در سال 1359 ه ش رژیم بعث عراق قرار داد سال 1975 الجزایر را ملغی اعلام کرد.صدام حسین با پاره کردن این قرار داد عملا خوی تجاوزگری خود را به نمایش گذاشت. آنچه که رژیم بعث عراق و رئیس آن جهت تجاوز به ایران اسلامی ادعا می کردند عبارت بود از : دفاع از امت عرب ، استقلال عربهای خوزستان، ظالمانه بودن قرارداد 1975 الجزایر، تعیین خط مرزی در آب راه شط العرب ، مالک بودن جزایر سه گانه تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی ، و سر انجام به خاطر حمایت از اسلام و تحقق قادسیه ثانی! و آنچه که بعدها معلوم شد وبیگانه ها هم اعتراف کردند عبارت بود از : قصد تجزیه ایران ، اشغال دائمی خوزستان، طمع به منافع نفتی ایران، تسلط بر شط العرب، راه یافتن به خلیج فارس به قیمت تجاوز و دروغگویی در دفاع از عرب.

عملیات حسین ابن علی(ع ) :

در چنین روزی در سال 1361 ه ش عملیات حسین ابن علی(ع ) آغاز شد. این عملیات پیروز مند به همت دلاور مردانارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز گردید.این عملیات با رمزمقدس یا جواد الائمه (ع) درمنطقه عملیاتی میمکشروع شد .

فاجعه سپتامبر سیاه :

سپتامبر سیاه به سلسله حوادثیگفته می شودکه به کشتار فلسطینی ها و اخراج آنها از اردن انجامید .

پس از پیروزی فلسطینی ها در نبرد کرامهواز پاییزسال 1968، اردن به تدریج مرکز فعالیت فلسطینیان شد . بطوریکه شش هزار چریکفلسطینی و بیش از پانزده هزار جوان عرب با سازمان الفتح در شهر عمان اردن جهت پیشبرد اهداف انتفاضه بایکدیگرهمکاری می کردند. از سال 1969 بیشتر عملیات نظامی فلسطینیان علیه نظامیان رژیم صهیونیستی از داخل خاک اردن آغاز می شد. شاه حسین پادشاه اردن در دهم آوریل 1969، طرح دهماده ای خود راعلاوه بر پذیرش قطعنامه 242 شورای امنیت مبنی بر برقراری صلح پایدار در منطقه که در آن همه کشورها دارای حق حیات باشند ،ارایهکرد و حتی آن را به طور مبسوطی گسترش داد. این طرح که در زمینه کشتیرانی در خلیج عقبه و کانال سوئز امتیازی بیشتر از قطعنامه یادشده به رژیم صهیونیستی می داد با واکنش تند فلسطینی ها مواجه شد. پس از عدم پذیرش این طرح از سوی فلسطینی ها،ارتش اردن در چهارم سپتامبر سال 1970 مقر کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین رامورد حمله نظامی قرار داد. دلیل این حمله بروز سوء قصد در روز اول سپتامبر همان سال به شاه حسین بود . اما بعد از این تاریخ ، وضعیت وخیم تری شکل گرفت و دولت اردن در روز 16 سپتامبر همان سال با تشکیل یک کابینه نظامیعملا به ساف اعلان جنگ کرد. در همین وضعیت سی تا چهل هزار چریک فلسطینی نیز تحت فرماندهی یاسر عرفات ، وضعیت و آرایش نظامی به خود گرفتند. سرانجام در چنین روزی در سال 1970 ارتش اردن با حمله همه جانبه به مراکز تجمع چریک های فلسطینی در اردن طی ده روز به کشتار فلسطینیان پرداخت . بعد از این واقعه در تاریخ 26 سپتامبر همان سال دولت اردن کابینه نظامی را کنار گذاشت و یک کابینه غیر نظامی به رهبری احمد طوقان تشکیل داد. در جنگ های خونینی که در فاصله هفدهم سپتامبر تا ششم اکتبر همان سال اتفاق افتاد هزاران فلسطینی کشته و مجروح شدند.

قتل عام فلسطینینان در اردوگاههای صبرا و شتیلا :

نیروهای رژیم صهیونیستیدر پی توسعه طلبی های گسترده خود، در روز های شانزدهم و هفدهم سپتامبر 1982 میلادی به اردو گاههای صبرا و شتیلا حمله بردند و در اقدامی وحشیانه ، بیش از سههزار فلسطینی را به شهادترساندند . نیروهای فالانژ پس از شکست طرح فاس و مخالفت جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه مبارزه خلق با آنو همچنین ناکام ماندن طرح برژنف ( هر دو طرح ضمن ارایهراهکاری برای سازشدر منطقه خاورمیانه به نوعی در جهت اهداف رژیم صهیونیستیبرنامه ریزی شده بودند)،در اقدامیسبعانه در ورودی اردو گاه صبرا را بستند و با دور کردن مردم از این ناحیه خواستند که خبرنگاران و مردم لبنان از مسالهبویی نبرند. آنگاه نظامیان رژیم صهیونیستی و نیروهای فالانژ با گرد آوری فلسطینیان در حومه بیروت آنان را قتل عام کردند.

در عین حال گسترده ترین کشتار مردم فلسطین در اردوگاه شتیلا رخ داد. فالانژها طی چند ساعت بیش از هزار و چهارصد نفر از فلسطینی ها ی ساکن اردو گاههای برج البراجنه و شتیلا را در غرب بیروت به وحشیانه ترین وضع ممکن نابود کردند. پس از این وحشیگری، شورای امنیت سازمان ملل متحد ازرژیم صهیونیستیخواست که نیروهای خود را بلا شرط به مرز های شناخته شده لبنان عقب بکشد. اما این رژیم همچنان به حرکت خود در کشتار مردم بی دفاع فلسطین ادامه داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در همان سال از این کشتارها به عنوان قتل عام جنایی فلسطینیان یاد و آن را به شدت محکوم کرد .

درگذشت آرداک مانوکیان :

آرداک مانوکیان اسقف اعظم ارمنه ایران در چنین روزیدر سال 1378 ه ش دار فانی را وداع گفت.

آغاز به کار شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی :

در چنین روزی در سال 1369 ه ش نخستین نشست شورای زبان و ادب فارسی با حضور محمد محیط طباطبایی تشکیلشد .

تولد چارلز سوم :

چارلز سومپادشاه فرانسه در چنین روزی در سال 879 میلادی به دنیا آمد. وی در بین سالهای 893 تا 923 میلادی بر این کشور حکومت کرد.

تولد ونسسلاس دوم:

ونسسلاس دوم پادشاه لهستان در چنین روزی در سال 1271 میلادی به دنیا آمد. وی در میان سالهای 1278 تا 1305 میلادی بر این کشور حکومت کرد.

تولد مارکز دو کندرسه :

دو کندرسه فیلسوف فرانسوی در چنین روزی در سال 1743 میلادی به دنیا آمد .

تولد جوزف کاسپار مزوفانتی :

مزوفانتی زبانشناس برجسته ایتالیایی در چنین روزی در سال 1774 میلادی دیده به جهان گشود. وی بیش از هفتاد زبان را فراگرفته بود.

تولد آبیلیو مانوئل گرا یونکیرو :

یونیکیرو، شاعر بزرگ پرتغالی در چنین روزی در سال 1850 میلادی دیده به جهان گشود. نخستین های ساده عنوان مهمترین اثر ادبی اوست .

تولد چارلز توملینسون گریفس :

گریفس آهنگساز برجسته آمریکایی در چنین روزی در سال 1884 میلادیمتولد شد. طاووس سفید عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست .

تولد ویرجیلیو بارکو ورگاس :

ورگاس رییس جمهور کلمبیا در چنین روزی در سال 1921 میلادی به دنیا آمد. او در بین سالهای 1986 میلادی تا 1990 بر این کشور حکومت کرد .

در گذشتآناستازیو سومازا :

سومازا رییس جمهور پیشین نیکارگوئه در چنین روزی در سال 1980 میلادی در پاراگوئه ترور شد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

در همۀ جوامع بشری، تربیت فرزندان، به ویژه فرزند دختر ارزش و اهمیت زیادی دارد. ارزش‌های اسلامی و زوایای زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام و بزرگان، جایگاه تربیتی پدر در قبال دختران مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که دشمنان فرهنگ اسلامی به این امر واقف شده‌اند با تلاش‌های خود سعی بر بی‌ارزش نمودن جایگاه پدر داشته واز سویی با استحاله اعتقادی و فرهنگی دختران و زنان (به عنوان ارکان اصلی خانواده اسلامی) به اهداف شوم خود که نابودی اسلام است دست یابند.
تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

در این نوشتار تلاش شده با تدقیق به اضلاع مسئله، یعنی خانواده، جایگاه پدری و دختری ضمن تبیین و ابهام زدایی از مساله‌ی «تعامل موثر پدری-دختری»، ضرورت آن بیش از پیش هویدا گردد.
فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

در این نوشتار سعی شده است نقش پدر در خانواده به خصوص در رابطه پدری- دختری مورد تدقیق قرار گرفته و راهبردهای موثر عملی پیشنهاد گردد.
دختر در آینه تعامل با پدر

دختر در آینه تعامل با پدر

یهود از پیامبری حضرت موسی علیه‌السلام نشأت گرفت... کسی که چگونه دل کندن مادر از او در قرآن آمده است.. مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام شکل گرفت که متولد شدن از مادری تنها بدون پدر، در قرآن کریم ذکر شده است.
رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

با اینکه سعی کرده بودم، طوری که پدر دوست دارد لباس بپوشم، اما انگار جلب رضایتش غیر ممکن بود! من فقط سکوت کرده بودم و پدر پشت سر هم شروع کرد به سرزنش و پرخاش به من! تا اینکه به نزدیکی خانه رسیدیم.

پر بازدیدترین ها

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان ʆ) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان (6) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

این نوشتار در نقد سلسله مقالاتی است که فتح ایران توسط اعراب مسلمان را یکی از مقاطع تلخ تاریخ معرفی نموده‌اند.
No image

امام حسین (ع): «الناسُ عبیدُ الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرَّت معایشُهم فاذا مُحَّصوا بالبلاء قَلَّ الدَیّانون»

«مردم بندۀ دنیایند و دین بر زبانشان می‌چرخد و تا وقتی زندگی‌هاشان بر محور دین بگردد، در پی آنند، امّا وقتی به وسیلۀ «بلا» آزموده شوند، دینداران اندک می‌شوند.»
No image

قالَ رَسُولُ اللّهِ (صلّى اللّه علیه و آله):«اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فى قُلُوبِ الْمُؤمنینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً.»

پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: «براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.» (جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 556)
راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته ودر آن آمده است، کاملترین نسخه برای آرامش روح است.
Powered by TayaCMS