دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تدریس آیت الله سید حسن صدر

No image
تدریس آیت الله سید حسن صدر

شاگردان

علاّمه محمّد جواد بلاغى (متوفاى: 1313 هـ .ش)([8])، شیخ مرتضى آل یاسین کاظمى و بسیارى از فرزانگان جزو شاگردان سید حسن صدر بودند.

سید حسن صدر از کارشناسان علم حدیث بود و به همین سبب، به محدث کاظمینى مشهور بود. کسانى که وى از آن ها حدیث نقل کرده است، دو گروهند: گروه اول، کسانى هستند که بدون اجازه کتبى از آنان حدیث نقل مى کرد، که عبارتند از: میرزا حسن شیرازى (متوفاى: 1312 هـ .ق.)، میرزا حبیب الله رشتى (متوفاى: 1313 هـ .ق.)، محمّد حسن بن هاشم کاظمى(متوفاى: 1308 هـ .ق.) محمّد ایروانى(متوفاى: 1306 هـ .ق.)، محمّد حسن آل یاسین کاظمى و سید هادى صدر (متوفاى: 1316 هـ .ق).

گروه دوم، عالمانى که به او اجازه کتبى براى نقل حدیث داده اند، که عبارتند از: شیخ ملاّ على بن خلیل رازى (متوفاى: 1297 هـ .ق.) سید مهدى قزوینى حلّى، میرزا محمّد هاشم بن زین العابدین اصفهانى (متوفاى: 1318 هـ. ق).

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

عالمان مرتبط

Powered by TayaCMS