دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نظر آقا بزرگ تهرانى درباره جهانگیر قشقایی

No image
نظر آقا بزرگ تهرانى درباره جهانگیر قشقایی

آقا بزرگ تهرانى مى نویسد: «جهانگیرخان چنان کوشید که به اعلى درجات علم دست یافت... و از سائر بلاد به قصد استفاده از او به حوزه درسش شتافتند.([35]) مورخ دیگرى مى نویسد: «میرزا جهانگیرخان قشقایى در مدرسه صدر اصفهان تدریس مى کرد و بیشتر استادان معقول خوشه چین خرمن دانش او بوده اند.»([36])

آقا بزرگ تهرانى:

«شیخ جهانگیرخان قشقایى اصفهانى، عالم کبیر و فقیه بارع از اعاظم حکما و اجلاء فلاسفه بود. جمع بسیارى از علما و حکما بعدا از وى، مُعترف به نبوغ و تفوق او بر دیگران بودند و بر شاگردیش افتخار مى کردند. وى صاحب جاه و مقام و مورد وثوق جمیع طبقات بود. اقامه جماعت مى کرده و قشرهاى مختلف در نمازش شرکت مى نموده اند و نماز جماعتش از بزرگترین تجمعات در اصفهان بوده است.»([42])

چو لطف خدا با جهانگیر شد *** جهانگیر نامش جهان گیر شد([37])

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

عالمان مرتبط

Powered by TayaCMS