دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نظر آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم قمى درباره میرزا محمد ثقفی تهرانی

No image
نظر آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم قمى درباره میرزا محمد ثقفی تهرانی

آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم قمى (قدّس سرّه) که از سوى آیت الله حائرى مسئولیت امتحان فضلاى حوزه علمیه قم را داشت، اجتهاد آیت الله ثقفى را تصدیق کرده و مى نویسد:

«...عالم عادل، فقیه کامل، جامع فضایل، مورد وثوق و معتمد، میرزا محمد فرزند حاج میرزا ابوالفضل تهرانى از تهران به شهر مقدس قم مهاجرت نمود تا به تکمیل علم و عرفان بپردازد که پس از تحمل رنج و زحمت، به مقام اجتهاد و استنباط رسید. بر او این نعمت بزرگ و منزلت رفیع گوارا باد (و ذلک فضل الله یوتیه من یشاء) و او را به مراعات احتیاط و پرهیزگارى توصیه مى کنم و از وى مى خواهم مرا در دعاهاى خود فراموش نکند، کما این که من هم او را به هنگام دعا از یاد نمى برم. این متن در تاریخ 22 رمضان سال (1347 هـ .ق.) تحریر گردیده است.»([7])

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS