دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نظر رئیس جمهور روسیه آقای پوتین درباره مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای

No image
نظر رئیس جمهور روسیه آقای پوتین درباره مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای

باوجود ایشان خطری متوجه ایران نمی شود پوتین که هیچ تعلق مذهبی نداشته وشخصی لائیک به شمار می رود پس از دیدار با رهبر

فرزانه انقلاب می گوید: با عنایت به مطالعاتی که من در باره مسیح داشته ام، در ملاقات با رهبر انقلاب ایران تمام ویژگی های حضرت مسیح را در آیت الله خامنه ای

دید ه وبرایم متجلی شد. همچنین پوتین پس ازملاقات بارهبرمعظم انقلاب، با اشاره به درایت وتیزبینی های مقام معظم رهبری می گوید: حکیم بزرگی درایران نشسته

است که به ذهن من خطورنمی کرد ا و تا به این حد همه جانبه نگرباشد. او حکیم ودانشمندی است که تصمیم گیری وتنظیم همه سیاست های ایران توسط اوست.

پوتین همچنین می افزاید: با وجود درایت و هوش رهبری ایران هیچ خطری متوجه ایران نمی شود.من در ملاقات بایشان معنای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی

ومفهوم ولایت فقیه و ولایت علمای دینی را که شنیده بودم، فهمیدم.

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS