دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

نویسنده در کتاب پیش‌رو در رویکردی پژوهشی به دنبال بررسی فلسفه سیاست عدالت محور «جان رالز» (1921ـ2002م) و تشریح نقاط قوّت و ضعف آن است. در این مسیر ابتدا جایگاه فلسفه سیاسی رالز در تفکر سیاسی غرب تعیین و سپس به توضیح مبانی و زیرساخت‌های فکری او پرداخته شده است.
کتاب فلسفه سیاسی جان رالز
کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

در بخش هایی از این کتاب می خوانید: «پیدایش نگرش های جدید به واحد های سیاسی دولت ـ ملت و حرکت های نو در جهت ایجاد دهکده جهانی، بیانگر نیاز تحول خواهانه در مسیر تعریفی از عدالت است که بر پایه های فطری انسانی استوار باشد.

بنابراین وظایف مراکز علمی و پژوهشی در جمهوری اسلامی بس سنگین است، این مراکز از سویی، رسالت پاسخ گویی به این پرسش ها و معضلات فکری را بر عهده دارند و از سویی دیگر، به فرهنگ سازی و تولید فکر و اندیشه به عنوان عناصر و لوازم اصلی احیای تمدن اسلامی توجه دارند.

پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام نیز با تلاش در جهت پاسخ گویی به پرسش ها و معضلات فکری مربوط به حوزه پژوهشی خود و فراهم ساختن زمینه های رشد نیروی انسانی در عرصه پژوهش های علوم انسانی در جهت عزم و اراده ملی برای نوسازی تفکر و تمدن اسلامی گام برمی دارد.

این تحقیق به دنبال تبیین و بررسی فلسفه سیاسی عدالت محور جان رالز و تشریح نقاط قوت و ضعف آن همراه با توضیح نظریات رایج در باب عدالت است که بی تردید یکی از امتیازات این پژوهش توجه دقیق و بیان جامع در تبیین اندیشه های سیاسی عدالت و محور است.»

فصل اول این کتاب با عنوان نظریه های اساسی درباره عدالت به بیان اهمیت عدالت، انواع عدالت، هدف از عدالت توزیعی، عدالت به مثابه نفع تقابل، عدالت به مثابه فرجام گرایی، عدالت به مثابه عرف گرایی، عدالت به مثابه وجود شرایط منصفانه برای همه، دیدگاه اسلامی، عدالت به مثابه خدا محوری، و عدالت به مثابه مصلحت محوری پرداخته است.

فصل دوم بنیادهای فلسفه سیاسی رالز را بیان می کند که عناوین اصلی آن عبارت اند از: جایگاه، اهداف، انسان گرایی، سکولاریزم، انسان شناسی فلسفی، کثرت گرایی، نسبیت گرایی معرفت شناختی.

فصل سوم با عنوان روش شناسی رالز پیرامون چیستی نظریه وضع نخستین، کارکرد، وضع نخستین به مثابه قرارداد گرایی، وضع نخستین به مثابه ساخت گرایی کانتی، وضع نخستین به مثابه وظیفه گرایی، و وضع نخستین به مثابه انسجام گرایی سخن به میان می آورد.

فصل چهارم در تبیین نظریه رالز، ویژگی های کلی نظریه عدالت، تبیین نظریه عدالت به مثابه انصاف، چند نکته درباره اصل آزادی، برهان قرارداد اجتماعی، برهان عقلانیت، برهان غایات فی نفسه، برهان موازنه تأملی، برهان پایداری، برهان اجماع هم پوشی، رالز و هابز، و معنای فلسفه سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد.

در فصل پنجم به نقد فلسفه سیاسی رالز می پردازد، عناوین این فصل عبارت اند از: نقد بنیادهای نظری فلسفه سیاسی رالز، نقد روش شناسی رالز، نقدهای ناظر به اصل آزادی، نقدهایی درباره اصل تمایز، نقد اجماع هم پوششی، نقد روش اجتناب و نتیجه گیری.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

کتاب مشكلات و موانع سياسي اجتماعي حكومت امام علی (ع)

کتاب مشكلات و موانع سياسي اجتماعي حكومت امام علی (ع)

در اين كتاب به مهمترين موانع و مشكلات حكومت امام علی پرداخته و آنها را از زواياي مختلف بررسي نموده است.
کتاب مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه

کتاب مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلّفه های فرهنگی مقاومت اسلامی در خاورمیانه و بنیان های دیرپای آن صورت گرفته است.
تأثيرات جهاني‌شدن بر امنيت جمهوري اسلامي

تأثيرات جهاني‌شدن بر امنيت جمهوري اسلامي

از منظر امنيتي به طرق متعددّي مي‌توان به بررسي جهاني شدن همّت گمارد كه از اين ميان دو رويكرد پيامدنگر و ماهيّت نگر از اهميّت خاصي برخوردارند.
کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

نویسنده در کتاب پیش‌رو در رویکردی پژوهشی به دنبال بررسی فلسفه سیاست عدالت محور «جان رالز» (1921ـ2002م) و تشریح نقاط قوّت و ضعف آن است. در این مسیر ابتدا جایگاه فلسفه سیاسی رالز در تفکر سیاسی غرب تعیین و سپس به توضیح مبانی و زیرساخت‌های فکری او پرداخته شده است.

پر بازدیدترین ها

کتاب مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه

کتاب مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلّفه های فرهنگی مقاومت اسلامی در خاورمیانه و بنیان های دیرپای آن صورت گرفته است.
کتاب مشكلات و موانع سياسي اجتماعي حكومت امام علی (ع)

کتاب مشكلات و موانع سياسي اجتماعي حكومت امام علی (ع)

در اين كتاب به مهمترين موانع و مشكلات حكومت امام علی پرداخته و آنها را از زواياي مختلف بررسي نموده است.
تأثيرات جهاني‌شدن بر امنيت جمهوري اسلامي

تأثيرات جهاني‌شدن بر امنيت جمهوري اسلامي

از منظر امنيتي به طرق متعددّي مي‌توان به بررسي جهاني شدن همّت گمارد كه از اين ميان دو رويكرد پيامدنگر و ماهيّت نگر از اهميّت خاصي برخوردارند.
کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

کتاب فلسفه سیاسی جان رالز

نویسنده در کتاب پیش‌رو در رویکردی پژوهشی به دنبال بررسی فلسفه سیاست عدالت محور «جان رالز» (1921ـ2002م) و تشریح نقاط قوّت و ضعف آن است. در این مسیر ابتدا جایگاه فلسفه سیاسی رالز در تفکر سیاسی غرب تعیین و سپس به توضیح مبانی و زیرساخت‌های فکری او پرداخته شده است.
Powered by TayaCMS