موضوع کلی: کلام

موضوع عام:ولایت

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - جانشینی علی علیه السلام - ولایت علی علیه السلام - امام مسلمین- امیرالمومنین.

اطاعت و نافرمانی علی علیه السلام همچون اطاعت و نافرمانی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

بوذر غفارى مى گويد يك روز در مسجد قبا نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بوديم ، حضرت در جمعى از اصحابش بود كه فرمود: اى اصحابم از اين در مردى بر شما وارد مى شود كه او اميرمؤ منان و امام مسلمانان است ، همه اصحاب به آن در نگاه دوختند آنگاه ديدند على بن ابيطالب (عليه السلام ) وارد شد سپس پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم برخاست و به استقبال او رفت و او را در آغوش كشيد و ميان دو چشمش ‍ را بوسيد و او را نزد خود نشاند سپس به او كرد و فرمود: اين على پس از من امام شما است اطاعتش اطاعت من است و نافرمانى او نافرمانى من ... [1]