موضوع کلی:اخلاق

موضوع عام: زیارت معصومین

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - زیارت قبر علی علیه السلام - زیارت قبور ائمه علیهم السلام - زمين هاى بهشتی- بهشت های زمینی.

فضیلت زیارت قبور ائمه علیهم السلام

حضرت على علیه السلام از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم نقل مى كند كه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم به من فرمود: اى على به خدا سوگند تو در زمين عراق كشته شده و همانجا دفن مى شوی. عرض كردم: يا رسول الله چه مزيت و فضيلتى است براى كسى كه قبور ما را زيارت كرده و تعمير نموده و از آن مواظبت نمايد. حضرت فرمود: اى ابوالحسن، خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعه زمين هايى از زمين هاى بهشت و مساحت و فضايى از ميدان هاى آن قرار داده است و خداوند دل هاى پاك نژادان خلق و برگزيدگان بندگانش را قرار داده است كه اشتياق به شما پيدا كرده و خوارى و آزار در راه شما را متحمل مى شوند پس آن ها براى تقرب جستن به خداوند و دوستى با پيامبرش قبور شما را آباد نموده و بسيار زيارتش ‍ مى كنند.. [1]