دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نظریه و پژوهش در ارتباطات بین الملل

بررسی ارتباطات بین الملل زمینه مطالعه موضوعاتی را فراهم ساخته است: مطالعات پروپاگاند ، جریان نامتوازن اخبار و سرگرمی ها میان کشورها، تسلط هالیوود در تولید و پخش برنامه‌‌های تصویری در جهان، عوامل زیربنایی‌ و ملزومات ظهور موسسات فرستنده دیجیتالی بزرگ(همچون مخابرات، نرم افزار و کمپانی های رسانه‌ای آن‌لاین)، نقش دولت در شکل‌گیری رسانه‌های ملی،نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل دهی به صنایع، جریانات و کاربردهای رسانه‌های جهانی.
نظریه و پژوهش در ارتباطات بین الملل
نظریه و پژوهش در ارتباطات بین الملل

بررسی ارتباطات بین الملل زمینه مطالعه موضوعاتی را فراهم ساخته است: مطالعات پروپاگاند ، جریان نامتوازن اخبار و سرگرمی ها میان کشورها، تسلط هالیوود در تولید و پخش برنامه‌‌های تصویری در جهان، عوامل زیربنایی‌ و ملزومات ظهور موسسات فرستنده دیجیتالی بزرگ(همچون مخابرات، نرم افزار و کمپانی های رسانه‌ای آن‌لاین)، نقش دولت در شکل‌گیری رسانه‌های ملی،نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل دهی به صنایع، جریانات و کاربردهای رسانه‌های جهانی.

- تسلط موسسات رسانه‌ای بر افراد، فرهنگ‌ها و سیاست‌های فرامرزی ( امپریالیسم فرهنگی یا رسانه‌های فرا ملیتی) سوالات جدیدی را مطرح ساخته است:اهمیت فرایند‌های محلی و جهانی، ظهور موسسات رسانه‌ای چند ملیتی، اشکال نظام‌های اطلاع رسانی زنجیره‌ای، اهمیت آگهی های تبلیغاتی فرا ملیتی، چگونگی وقوع رسانه‌های چند ملیتی و مطالعات فرهنگی در بافت روابط نژادی، طبقه‌ای و جنسیتی یا متمرکز بر پراکنده‌گی های ملی؛ کاربرد رسانه‌های جدید توسط جنبش‌های اجتماعی مدنی در تامین اهدافی همچون دفاع از حقوق انسانی، صلح،حفظ محیط زیست.

- معرفی بخش‌های عمده نظریات و پژوهش‌های مربوط به ارتباطات بین‌الملل در نیمه دوم قرن 20، بررسی ویژگی‌های تحلیلی و مفهومی رهیافت‌های متفاوت به ارتباطات بین‌المللی با ارجاع به بافت نهادی و سیاسی این مطالعه.

- در پایان با طرح دو سوال: چگونه می‌توان به رغم ورود طیفی از سوالات و دغدغه‌ها از حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی سهم متمایز یک رهیافت ارتباطی را حفظ کرد؛ و اینکه فقدان حمایت‌های نهادی معاصر از نظریه و پژوهش در ارتباطات بین‌الملل، چه آثاری دارد؛ این فصل را به پایان می‌برند.

مطالعات پروپاگاندو جنگ روانی

- پیچیده‌ترین سوال در مطالعه ارتباطات بین‌المللی، به خاستگاه سوالات، مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌های عمده در این حوزه مربوط می‌شود.

- محدود شدن مسائل و اهداف ارتباطات جمعی بین‌المللی در قالب دو مجموعه از سوالات اجتماعی و سیاسی (دهه 1930) در خصوص نقش و اهمیت فرایند‌های ارتباطجمعی به طور کلی ،و توسعه مدل ارتباطی لاسول، به انضمام مفهوم «افکار عمومی» برگرفته از کار لیپمن و طرح سوالاتی در خصوص عوامل شکل دهنده افکار عمومی و نقش رهبران در شکل‌گیری و جهت‌یابی این افکار.

- تلاش‌های تبلیغاتی حزب سوسیالیست ملی آلمان در دهه 1930 و شروع جنگ در اروپا که تهدیدی برای اروپا محسوب می‌شد، فرصتی برای تحلیل افکار عمومی و فرایند‌های ارتباط جمعی بکار گرفته شده در جنگ، فراهم ساخت.

- انجام تحقیقاتی در خصوص چگونگی بسیج توده‌ها و دست‌یابی به موافقت برای جنگ در سرزمین آمریکا و شیوه‌های در حال توسعه ارتباطات برای پاشیدن بذرشک،سوء ظن و اطلاع زدایی از گروه‌های دشمن، از جمله آثار این دوره است.

- جنگ ‌روانی ‌ابزار مهمی در جعبه ابزار استراتژیست‌های نظامی، بویژه استراتژیست‌های اصلی ایالات متحده محسوب می‌شد.

- از جمله میراث جنگ روانی: بررسی ارتباطات جمعی و و آثار آن، مطالعه نظام‌های ارتباطی اتحاد جماهیر شوروی یا سایر کشور‌ها، اصلاح تکنیک‌‌های افکار‌سنجی، خلق افکار عمومی و تکنیک‌های مورد نیاز برای مخاطبان آمریکا در مناطق مخالف، اصلاح مفهوم «گروه مرجع » و نظریه جریان دو مرحله‌ای.

- ارتباط دموکراسی با افکار عمومی در تقویت اهداف و ابزار‌های دولت دموکراتیک و اینکه اهداف ثابت دموکراسی از طریق ابزار‌های متناسب با نیاز‌ها و فرصت‌های هر زمان تامین می‌شود.

- طرح جنگ به عنوان نوعی سیاست با ابزار ویژه(در 1984)

- طرح ارتباطات، عنوان نوعی جنگ مستمر با ابزار‌های مناسب

- ضرورت بررسی افکار عمومی در کشور‌های متفاوت و توسعه ابزار‌ها و تکنولوژیها برای تامین استیلای ارزشهای غرب به عنوان وظیفه پژوهشگران ارتباطات. این ابزار‌ها عبارتند از مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌های تحقیق و ویژگی‌های مشخص قلمرو ارتباطات بین‌المللی که در هر شرایطی کاربرد دارند.

ارتباطات و توسعه: نوسازی

- تفسیر مسیر پژوهش‌های مربوط به ارنباطات بین‌الملل از تاکید بر کنترل افکار عمومی کشور‌ها به بسیج افکار عمومی و منابع کشور‌ها برای توسعه ملی.

- الگوی نوسازی توسعه باید در بافت مجموعه‌ای از اهداف و غایات موجود در چارچوب جنگ سرد و کارگزاران دولتی دارای علایق سیاسی ویژه که عهده‌دار توسعه‌اند، مطرح شود.

- اهداف آمریکا از کمک به توسعه کشور‌ها، کنترل گسترش کمونیسم بود.به اعتقاد برخی اندیشمندان پیشنهاد یک آینده یا جهت‌گیری برای کشور‌ها در راستای رشد و رفاه اقتصادی پیشرفته می‌تواند مصیبت‌های انسانی را که پایه‌ای برای پذیرش پیام‌های کمونیسم محسوب می شوند تقلیل دهد.

- از دید کارشناسان، توسعه اقتصادی در جنوب نه فقط برای این کشور‌هاکه در محدود سازی گسترش بین‌المللی کمونیسم نیز موثر است.

- نقش ارتباطات در توسعه و بهبود اقتصاد از طرق گوناگونی همچون: ایجاد فرصت برای آموزش‌های اجتماعی، تغییر نگرش‌های اجتماعی، تغییر رفتار‌ها و روابط اقتصادی موثردرافزایش‌‌کارایی‌کارگران؛ استفاده ‌بهینه ‌از تکنولوژی‌در بخش‌های ‌تعلیم و تربیت،بهداشت و درمان، کشاورزی؛ افزایش کارایی بازار؛ افزایش کارایی نهاد‌های دولتی، تامین انگاره‌هایی از اعمال و رفتار‌های معین با هدف تامین آموزش‌های اجتماعی، تغییر کارگزارانی که بر پایه ارتباطات میان فردی با افراد و گروه‌ها کار می‌کنند، تقویت الگو‌های خاص نوآوری یا پذیرش تکنولوژی‌ها و فعالیت‌های جدید.

- تغییر موضع سازمان‌های بی‌المللی از برجسته‌سازی ارتباطات به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در رقابت‌های میان ایالتی به یک ارتباط نهادی شده در سیاست‌های بین‌المللی.

- تغییر شکل ارتباطات توسعه یافته در بافت تقسیم‌بندی شمال- جنوب میان کشور‌ها نقش نو‌سازی در انتقال رفتار‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از مرز‌ها در لفافه یک مدل جهان‌شمول از توسعه.

مطالعات ملی، توسعه نیافتگی و وابستگی

- پژوهش‌های معطوف به ارتباطات سیاسی در سایر کشور‌ها و چگونگی تاثیرپذیری آنها از طریق کاربرد رسانه‌های ارتباط جمعی.

- واسطه شدن جنگ سرد که زمینه انجام پژوهش‌های رسانه‌ای مقایسه‌ای را فراهم ساخته، مشکلاتی را برای معرفی بعد مقایسه‌ای مطالعات بین‌المللی پدید آورده است.

- مطالعات مقایسه‌ای در حوزه ارتباطات‌، تحت تاثیر مطالعات مربوط به نوسازی، بیشتر جهان را در جرگه کشور‌های «سنتی» جای داده است.

- جریان عمده پژوهش‌های سیاسی مقایسه‌ای از دو مدل تحلیل سیستم‌ها ( ملاحظه هر کشور به عنوان یک نظام منحصر بفرد) و عرضه اعتبار علمی اجتماعی از طریق کاربرد مدل‌‌های کمی، تاثیر پذیرفته است.

- وابستگی سرعت و کندی نرخ رشد و توسعه اقتصادی در بخش‌های متفاوت جهان به یکدیگر.

- نقش برنامه‌های پخش مستقیم ماهواره‌ای به عنوان یک چالش با حاکمیت ملی و نقش قوانین بین‌المللی در برخورد با مشکلات موجود در ارتباطات بین‌المللی( همچون کاربرد وسایل ارتباطی، حقوق ارتباط و تبلیقات مخالف)، توازن جریان‌های خبری و وسایل سرگرمی، از جمله مواضع مورد بحث اندیشمندان.

- همسویی طرح سوالات معطوف به ارتباطات بین‌المللی با منازعات گسترده بر سر روابط قدرت.

- رابطه میان ارتباطات و جامعه و نیز عدم توازن بین‌المللی و نابرابری در جهت‌گیری و محتوای جریان‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، از جمله مواضع مورد بحث یونسکو( در کمیسیون1976) و انعکاس یافته در کتاب«یک جهان و چندین صدا»

- تقویت سیاست‌های ارتباطی، رشد حرفه‌ای روزنامه‌نگاران؛ حقوق، مسئولیت و اخلاق روزنامه نگاران، تقویت خود اتکایی ملی نظام‌های رسانه‌ای؛ از جمله موارد پیشنهادی گزارش کمیسیون یونسکو برای مقابله با این عدم توازن.

نظام ارتباطی و اطلاع رسانی جهان جدید(nwico) و بحران‌های بین‌المللی

- بوجود آمدن دورهیافت معین به پژوهش‌های ارتباطات بین‌المللی و حمایت نهادی از پژوهش‌های ارتباطی بین‌المللی در واکنش به کتاب «یک جهان و چندین صدا».

- توام شدن تاکید بر تقویت حاکمیت ملی (استقلال و خود مختاری) در قلمرو ارتباطات با تلاش برای تقویت جریان حرفه‌ای شدن در میان کارشناسان رسانه‌ای و دموکراتیزه شدن نظام‌های رسانه‌ای.

- مفروضات اصلی و زیر بنایی، درک نیاز به نهاد‌های ملی قدرتمند برای تقویت و دفاع از کارشناسان رسانه‌ای، تامین دستیابی دموکراتیک به رسانه‌ها، رشد ایده حقوق ارتباطی به عنوان یک حق انسانی را منعکس ساخت.

- بروز بحران سلطه غرب در دهه 1980، تحت تاثیر جنگ سرد جدید، بحران بدهی، افزایش هزینه‌های نظامی، تقلیل کمک‌های رسمی توسعه و زوال نسبی این بحران در پایان این دهه به واسطه فروپاشی اتحاد جمایر شوروی و توزیع قدرت کشور‌های در حال توسعه مرسوم به گروه 77 و شکل‌گیری توافق عام بر سر تعرفه‌ها و تجارت، بانک جهانی، سازمان ذخیره پولی بین‌المللی به عنوان شاخص‌ترین سازمان‌های بین‌المللی.

- سوق یابی الگوی پژوهش‌های ارتباطات بین‌المللی به ارتباط از را دور (مخابرات) برای توسعه و تاکید بر شبکه مخابراتی دو سویه و نقش این ارتباط در تقویت ثمر بخشی و کارایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و سطوح مشارکت اجتماعی (در دهه 1990) .

- برخورداری کشور‌های صنعتی از امکانات مخابراتی و خدمات تلفنی گسترده در مقایسه با کشور‌های در حال توسعه و نقش آن در توسعه بویژه در کاهش هزینه‌های ناشی از مسافرت و زمان و ارسال خدمات ویژه به مناطق روستایی.

- هدف عمده مبادلات بین‌المللی ارائه شرایط نسبتا مشابه با کشور‌های توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته است.

- اولویت ارتباطات مخابراتی در توسعه همسو با تلاش نهاد‌های بین‌المللی برای تشویق سرمایه گذاری و خصوصی سازی موسسات مخابراتی در بخش‌های مختلف جهان.

- امکانات ارتباطی در توصیه به یکپارچگی ملی و توسعه اجتماعی و یکپارچه سازی بخش‌های اقتصادی کشور‌های جهان سوم در اقتصاد سیاسی جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دهه 1990، از ارتباطات بین‌المللی تا ارتباطات چند ملیتی و از ارتباطات چند ملیتی تا ارتباطات جهانی

- تجزیه برخی دولت- ملت‌ها در پایان جنگ سرد و شکل‌گیری برخی دولت - ملت‌های جدید در آغاز دهه 1990.

- ملت سازی در کشور‌های سابقا کمونیستی مستلزم شکل‌گیری نهاد‌های اقتصاد بازار، دموکراسی‌های اداری، برنامه‌های تغییر آموزشی یا اجتماعی با هدف خلق انسان‌های جدید، سرمایه دار کار‌آفرین، مصرف کننده و شهروند جدید و نیز تغییر نگرش مدیران و تصمیم‌سازان بازار است.

- شرکت عالمان اجتماعی در نقش حقوق‌دان، مدیر،اقتصاد‌دان،مشاور شغلی، تغییر اجتماعی و نهاد سازی.

- نقش مهم اقتصاد سیاسی و ارتباطات و توسعه در دهه گذشته و ترکیب این حوزه با مطالعات مربوط به دولت، رقابت‌های درون ایالتی، تجارت، سرمایه گذاری در خدمات ارتباطی، جامعه مدنی، موسسه رسانه‌ای فراملی و مقایسه نمونه‌های ملی در بافت لیبرالیسم مشترک سیاست‌های ارتباطی.

- تاثیر چالش‌ها و مناظرات میان نظام ارتباطی و اطلاع رسانی جهان جدید( nwico) و یونسکو در یک چارچوب جغرافیایی سیاسی از سیاست‌های قدرت بین‌المللی.

- طرح موضوع جهان اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی در چارچوب کشمکش میان دولت – ملت‌ها بر سر قدرت و پرستیثر در سیاست‌های جهانی.

- ورود برخی نظریات و پژوهش‌ها از قلمرو اقتصاد سیاسی بین‌المللی و مطالعات سیاسی به حوزه ارتباط جمعی.

- ادعای تحلیل‌گران حقوقی و اقتصادی از منظری آرمان‌گرایانه و و بیشتر جبری و تکنولوژیکی مبنی بر اینکه دولت یا سیاست‌های ملی و توافق‌های بین‌المللی، برای اعطای قدرت به تکنولوژی‌های ارتباطات جدید جهت انتقال ارتباطات ومعاملات از ورای مرز‌ها؛ نقش اندکی دارند.

- نقش مهم تکنولوژی‌های ارتباطی به عنوان یک عامل اقتصادی و تسهیل کننده تجارت بین‌المللی و تاکید اقتصاد دانان بین‌المللی برمنافع ناشی از تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها و خدمات ارتباطی (در توسعه اقتصادی) و ضرورت توافق بین‌المللی بر حفظ آزادی این تعاملات.

- تاکید بر نقش ارتباطات به عنوان یک تکنولوژی قدرت بخش و زیر ساختی برای انجام سایر خدمات همچون نقش مخابرات یا تکنولوژی‌ها و خدمات ارتباطی در رشد و توسعه اقتصاد جدید.

- نقش نظریه‌های ارتباطات بین‌المللی در بررسی پیچیدگی روابط میان دولت‌ها، گروه‌های اجتماعی مدنی و سازمان‌های بخش خصوصی و نیز نقش کاربرد‌های تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی جدید در تغییر کنش‌گران و کنش‌های تعیین کننده سیاست‌های بین‌المللی و فرهنگ جهانی.

- تکنولوژی های ارتباطات بین‌المللی علاوه بر بررسی ارتباط میان دولت‌ها و یک دولت باجمعیت‌های وابسته به سایر دولت‌ها در بررسی گروه‌های شهروندی از کشور‌های مختلف که در خصوص موضوعاتی همچون شناسایی حقوق بشر،خود مختاری، حفظ محیط زیست، بهداشت و ایمنی کارگران یا مخالفت با سلاح‌های شیمیایی، منابع زمینی و موافقت‌های تجاری فعالیت مشترک دارند، نیز نقش قابل توجه ایفا می‌کنند.

    برگرفته از: ertebatat.org 22/12/84

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

در همۀ جوامع بشری، تربیت فرزندان، به ویژه فرزند دختر ارزش و اهمیت زیادی دارد. ارزش‌های اسلامی و زوایای زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام و بزرگان، جایگاه تربیتی پدر در قبال دختران مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که دشمنان فرهنگ اسلامی به این امر واقف شده‌اند با تلاش‌های خود سعی بر بی‌ارزش نمودن جایگاه پدر داشته واز سویی با استحاله اعتقادی و فرهنگی دختران و زنان (به عنوان ارکان اصلی خانواده اسلامی) به اهداف شوم خود که نابودی اسلام است دست یابند.
تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

در این نوشتار تلاش شده با تدقیق به اضلاع مسئله، یعنی خانواده، جایگاه پدری و دختری ضمن تبیین و ابهام زدایی از مساله‌ی «تعامل موثر پدری-دختری»، ضرورت آن بیش از پیش هویدا گردد.
فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

در این نوشتار سعی شده است نقش پدر در خانواده به خصوص در رابطه پدری- دختری مورد تدقیق قرار گرفته و راهبردهای موثر عملی پیشنهاد گردد.
دختر در آینه تعامل با پدر

دختر در آینه تعامل با پدر

یهود از پیامبری حضرت موسی علیه‌السلام نشأت گرفت... کسی که چگونه دل کندن مادر از او در قرآن آمده است.. مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام شکل گرفت که متولد شدن از مادری تنها بدون پدر، در قرآن کریم ذکر شده است.
رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

با اینکه سعی کرده بودم، طوری که پدر دوست دارد لباس بپوشم، اما انگار جلب رضایتش غیر ممکن بود! من فقط سکوت کرده بودم و پدر پشت سر هم شروع کرد به سرزنش و پرخاش به من! تا اینکه به نزدیکی خانه رسیدیم.

پر بازدیدترین ها

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان ʆ) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان (6) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

این نوشتار در نقد سلسله مقالاتی است که فتح ایران توسط اعراب مسلمان را یکی از مقاطع تلخ تاریخ معرفی نموده‌اند.
No image

امام حسین (ع): «الناسُ عبیدُ الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرَّت معایشُهم فاذا مُحَّصوا بالبلاء قَلَّ الدَیّانون»

«مردم بندۀ دنیایند و دین بر زبانشان می‌چرخد و تا وقتی زندگی‌هاشان بر محور دین بگردد، در پی آنند، امّا وقتی به وسیلۀ «بلا» آزموده شوند، دینداران اندک می‌شوند.»
No image

قالَ رَسُولُ اللّهِ (صلّى اللّه علیه و آله):«اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فى قُلُوبِ الْمُؤمنینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً.»

پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: «براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.» (جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 556)
Powered by TayaCMS