دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

یهود در عصر پیامبر

یهودیان عصر پیامبر با اینکه به ظهور پیامبر از پیش آگاهی داشتند، اما چنین می‌پنداشتند که پیامبری ظهور خواهد نمود که از نسل اسحاق است نه اسماعیل.
No image
یهود در عصر پیامبر

نویسنده: ساناز علیمحمدی

یهودیان عصر پیامبر با اینکه به ظهور پیامبر از پیش آگاهی داشتند، اما چنین می‌پنداشتند که پیامبری ظهور خواهد نمود که از نسل اسحاق است نه اسماعیل. بدین ترتیب آنان با مشاهده اینکه رسول خدا از نسل پیامبران بنی اسرائیل نیست اساس نبوت پیامبر را منکر شده و نه تنها به دعوت ایشان لبیک نگفتند بلکه از همان آغاز دعوت پیامبر شمشیر از رو بسته هر چه توانستند برای ضربه زدن به اسلام کوشیدند.

آنچه در این میان خشم و کینه یهود را نسبت به اسلام و پیامبر فزونی می‌بخشید دعوت آن حضرت از یهودیان برای پذیرش دین اسلام بود که چنین امری بر آنها سخت گران می آمد واین امر را به منزلة زیر سئوال بردن سیادت و برتری یهود قلمداد می کردند وبر آنها که خود را اهل کتلب می نامیدند بسیار ناگوار بود که مردی از میان مردمی غیر از نسل آنان برخاسته و ایشان را دعوت به اسلام نماید.

با اینکه رسول خدا با مهر و عطوفت مثال زدنی آنان را به دین اسلام دعوت نمود و حتی پیمانی با آنها منعقد ساخت اما دیری نگذشت که یهودیان مدینه شیطنت را آغاز نموده به انحای مختلف در برابر پیامبر و مسلمانان قرار گرفتند. آنان ابتدا با طرح شبهات بی اساس و سئوالات نابجا تلاش نمودند تا پیامبررا در زحمت اندازند. اما توطئه هایشان ثمر چندانی نبخشید.

ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان از سوی یهودیان در تاریخ اسلام داستان دراز دامنی است که نمونه‌های فراوانی از آنها ثبت شده است در اینجا به اختصار یکی از آنها را بازگو می نماییم تا گوشه‌ای از توطئه های یهودیان عصر پیامبر را بیان کنیم. یکی از یهودیان سال خورده به نام شاس بن قیس که از مسلمانان کینه به دل داشت، بر انجمنی متشکل از یاران پیامبر که از دو قبیله اوس و خزرج بودند گذر کرد، زمانی که صمیمیت و الفتی را که در سایه اسلام در میان آنان پدید آمده بود را مشاهده نمود، جوانی یهودی را به میان آنان فرستاده و او را مامور نمود با یادآوری جنگ‌ها و کینه‌های سابق میان اوس و خزرج سعی در ایجاد نزاع بین آنان نماید، یهودی مذکور با یادآوری یکی از جنگ‌های واقعه بین اوس و خزرج به نام «بعاث» این توطئه را عملی کرد و دیری نکشید که اوس و خزرج در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که البته با درایت پیامبر توطئه خنثی گردید. گذشته از این توطئه‌ها در درون مدینه یهودیان خیانت‌های متعددی را علیه پیامبر و مسلمانان انجام دادند که نمونه‌های بارز آنها خیانت این گروه در جریان جنگ‌های میان مشرکین مکه و مسلمانان بود که همواره علی رغم وجود پیمان بین ایشان و مسلمانان در جبهه مشرکین قرار می گرفتند و علیه مسلمانان وارد کارزار می شدند.

فتنه‌ها و خیانت‌های یهودیان مدینه به قدری بالاگرفت که پیامبر عطوفت همیشگی را کنار نهاد و در غزوات متعددی چون بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظه و خیبر به نبرد با آنان شتافته و شکست های سنگینی بر آنها وارد آورد. یهودیان که با فتنه‌های خود بدانچه می‌خواستند دست نیافتند، و از سوی دیگر قادر به تحریف قرآن کریم نیز نشدند. توطئه‌ای دیگر ساخته و اقدام به جعل احادیث نمودند. آنان اشخاصی چون کعب الاحبار، وهب بن منبه و عبد الله بن سلام را مامور نمودند تا با تظاهر به مسلمانی در میان مسلمانان رخنه نموده و توطئه های خود را به اجرا گذارند.

مقاله

نویسنده ساناز علیمحمدی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

عرفان های کاذب و کاهش نقش دین در زندگی

عرفان های کاذب و کاهش نقش دین در زندگی

سیر فروکاهشی دین از جمله خطرات این عرفان‌ها و ادیان جدید می‌باشد که نسخه‌های سطحی ادیان سنّتی می‌باشند.

پر بازدیدترین ها

قرآن قرن ۲۱

قرآن قرن ۲۱

اسلام ستیزی - یا بگویید دین ستیزی - تاریخی به درازای خود اسلام و دین دارد.
مفهوم امامت و خلافت

مفهوم امامت و خلافت

با توجه به مباحث گذشته بویژه بحث حدیث روشن شد که بین واژه امامت و خلافت در اصطلاح و استعمال تفاوتى وجود ندارد
تلمود چیست؟

تلمود چیست؟

اگر کتاب مقدس سنگ زاویه و شالوده یهودیت باشد، تلمود ستون اصلى آن خواهد بود که از فراز بنیادها سربرآورده، کل بنا و عمارت معنوى و عقلانى یهودیت را پشتیبانى مى‌کند. هیچ کتابى نمى‌توان یافت که به‌اندازه تلمود، برنظریه و عمل زندگى یهودى، شکل‌دهى به محتوا و مضامین معنوى آن و ایفاى نقش راهنماى رفتار، تأثیر داشته باشد.
خداشناسی یهود در قرآن ʁ)

خداشناسی یهود در قرآن (1)

قرآن مجید خداشناسى یهود را در کنار دیگر تعالیم، متون مقدس و شخصیت‌هاى این دین، مطرح کرده و دربارة آن داورى کرده است.
No image

یهود در عصر پیامبر

یهودیان عصر پیامبر با اینکه به ظهور پیامبر از پیش آگاهی داشتند، اما چنین می‌پنداشتند که پیامبری ظهور خواهد نمود که از نسل اسحاق است نه اسماعیل.
Powered by TayaCMS