دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

زندگی نامه علامه جعفری

No image
زندگی نامه علامه جعفری

زندگي نامه علامه جعفري

استاد علامه محمد تقی جعفری قدس سره به سال 1304 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و پس از تحصیلات عالیه علوم اسلامی در شهر تبریز، طهران، قم و نجف اشرف در محضر آیات عظام، میرزا فتاح شهیدی، شیخ محمدرضا تنکابنی، شیخ کاظم شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم کسب فیض نمود.

تا حال حاضر بیش از هشتاد اثر از آثار استاد به طبع رسیده است و چاپ بعضی از آنان همچون شرح مثنوی در 15 جلد مکرر را تجدید گردیده است. ضمناً تحت نظارت ایشان و طی 12 سال کاملترین کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد رحلی تحت عنوان «از دریا به دریا» منتشر شده است.

از آثار برجسته ایشان شرح و تفسیر بر نهج البلاغه می باشد که 27 جلد آن به زبان فارسی چاپ و منتشر شده است. دیگر اثر نفیس استاد جعفری، در زمینه بررسی و مقایسه افکار مولانا با فلسفه ها و جهان بینی های شرق و غرب می باشد که تحت عنوان مولوی و جهان بینی ها چاپ شده است.

در زمینه حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر در اسلام، کتاب مفصل و مشروحی به قلم ایشان منتشر شده که نظریات جدید آن در کنفرانس اسلامی طرح ومورد استفاده قرار گرفته است. کتاب مزبور به زبان انگلیسی نیز ترجمه و چاپ شده است و به زبان ژاپنی توسط یکی از اساتید دانشگاه ناکویا در دست ترجمه است.

بیش از 60 کتاب و مقاله دیگر استاد علامه جعفری هنوز منتشر نشده و در آینده به طبع خواهند رسید. که به این ترتیب مجموعه آثار منتشر نشده ایشان متجاوز از 150 عنوان می گردد. کتاب های ایشان در زمینه های: فقه، علوم سیاسی، روان شناسی، علوم تربیتی، معارف اسلامی، نظریه زیبایی و هنر در اسلام مباحث فلسفی و کلامی، مشحون از آرا و نظریات ابتکاری و بدیع است.

تاکنون ده ها نویسنده، استاد و محقق و متفکر از سراسر جهان با ایشان مذاکرات علمی داشته اند که بیش از 50 فقره از این مذاکرات در 2 جلد کتاب تحت عنوان «تکاپوی اندیشه ها» منتشر شده است. لازم به ذکر است که مکاتبات علمی علامه جعفری با برتراند راسل فیلسوف شهیر انگلیسی که طی آنها، استاد جعفری به برخی از نظریات راسل انتقاد وارد ساخته، در بعضی از کتاب های ایشان مثل: نقد و بررسی افکار راسل، توضیح و بررسی مصاحبه راسل ـ وایت مکرر به چاپ رسیده است. همچنین کتابی تحت عنوان «بررسی و نقد سرگذشت اندیشه ها» حاوی تحلیل و نقد نظریات آلفرد نورث وایتهد پدر منطق ریاضی که یکی از بزرگترین فلاسفه اروپا می باشد، چاپ و منتشر شده است.

ضمناً کتاب هایی به قلم ایشان در نقد و تحلیل فلسفه پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی معاصر غرب چاپ و منتشر شده است. که از آن جمله می توان به شرح و نقد نظریات کانت، هگل، دکارت و دیوید هیوم اشاره نمود.استاد فقید علامه محمد تقی جعفری (ره) بر اثر بیماری در تاریخ 25/8/1377 به رحمت ایزدی پیوست.

فهرست آثار علامه محمدتقی جعفری :

در فقه:

1ـ رسائل فقهی که شامل مطالب زیر است:

ـ طهارت اهل کتاب

ـ ذبایح اهل کتاب

ـ عدم انحصار زکات در موارد نه گانه

ـ قاعده لاضرر و لاضرار

ـ حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات

ـ حقوق حیوانات در فقه اسلامی

ـ کیفر سرقت در اسلام

ـ مقایسه حقوق بشر در اسلام و غرب

ـ بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر

ـ حرمت سقط جنین

ـ مسئولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی

2ـ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب (فارسی و انگلیسی)

3ـ الرضاع

در فلسفه:

1ـ جبر و اختیار

2ـ مجموعه مقالات که شامل موضوعات زیر است:

ـ برهان کمالی دکارت بر وجود خداوند

ـ برهان کمالی (وجویی) در اثبات خدا

ـ هدف زندگی

ـ مقدمه ای بر مفهوم فلسفه مالکیت

ـ حرکت و تحول

ـ حرکت و تحول از دیدگاه قرآن

ـ طبیعت و ماورای طبیعت

ـ علم در خدمت انسان

ـ رابطه علم و حقیقت

ـ علم و عرفان از دیدگاه ابن سینا

ـ علم از دیدگاه اسلام

ـ امید و انتظار

3ـ ارتباط انسان و جهان

4ـ ایده آل زندگی و زندگی ایده آل

5ـ نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی

ـ مفاهیم و اندیشه های مجرد

ـ خویشتن

ـ علیت

ـ استی و بایستی

7ـ بررسی و نقد برگزیده افکار راسل

8ـ زیبایی وهنر از دیدگاه اسلام

9ـ حکمت اصول سیاسی اسلام (فلسفه سیاسی اسلام) این کتاب ترجمه و تفسیر فرمان مبارک حضرت امیر المؤمنین (ع) به مالک اشتر است.

10ـ بررسی و نقد کتاب (سرگذشت اندیشه ها) که مهمترین کتاب آلفرد نورث وایتهد در فلسفه مغرب زمین است.

11ـ پیام خرد،‌ این کتاب حاوی تعدادی از سخنرانی های بین المللی می باشد که به عنوان نمونه می توان به سخنان ایشان تحت عنوان (تقسیم بندی فلسفه ها) در یونان در دانشگاه آتن اشاره نمود.

پس از این سخنرانی و بیان این تقسیم بندی جدید در فلسفه، آقای پروفسور «موچوبولوس» استاد بزرگ فلسفه در دانشگاه آتن درباره استاد علامه جعفری این مطالب را بیان کرد: همان گونه که در معرفی استاد گفتم: ایشان بسیار عمیق به مسائل می نگرند. امروز شما آقایان و خانم ها با سخنرانی علامه جعفری می توانید این موضوع را تأئید کنید که استاد علامه جعفری تقسیم بندی جدیدی را که برای علم و فلسفه و انواع آن مطرح کرده اند بسیار جالب است و با توجه به افکار ایشان می توان خطوط اصلی فلسفه و وظایف آینده فیلسوف را تعیین کرد.

12ـ فلسفه دین

13ـ تحقیقی در فلسفه علم

14ـ فلسفه و هدف زندگی

15ـ فلسفه و نقد سکولاریزم

16ـ مقدمه ای بر فلسفه

17ـ مولوی و جهان بینی ها

18ـ تعاون الدین و العلم

19ـ الامر بین الامرین

20ـ نهایت الادراک الواقعی بین الفلسفه القدیمه و الحدیثه

21ـ آفرینش و انسان

22ـ موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی

در عرفان:

1ـ عرفان اسلامی

2ـ آیا شریعت طریقت و حقیقت با یکدیگر متفاوتند؟

3ـ نیایش امام حسین (ع) در صحرای عرفان (به زبان فارسی و عربی)

4ـ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (15 جلد)

5ـ حضرت علی (ع) و عرفان

6ـ علل و عوامل جذابیت سخنان مولوی

در علم النفس:

1ـ آیا جنگ در طبیعت انسان است؟

2ـ وجدان

در معارف اسلامی:

1ـ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه (27 جلد)

2ـ ترجمه کامل نهج البلاغه (1 جلد)

3ـ انسان در دیدگاه قرآن

4ـ مبدا اعلا

5ـ امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

6ـ شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی

7ـ علم از دیدگاه علی

8ـ علم و دین در حیات معقول

9ـ اخلاق و مذهب

10ـ شناخت از دیدگاه علمی و قرآن

در ادبیات و تحقیقات در مبانی آنها:

1ـ سه شاعر (حافظ، سعدی، نظامی)

2ـ حکمیت و اخلاق و عرفان در شعر نظامی گنجوی (به زبان فارس یو روسی)

3ـ تحلیل شخصیت خیام (بررسی آرا فلسفی، ادبی، علمی و دینی)

4ـ از دریا به دریا (کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد)

در مباحث علمی:

1ـ عمل تجوید ذهن

2ـ بحثی در قانون تعادل در روش تجزیه ای و ترکیبی

3ـ دانش ها و ارزش ها در مجرای قوانین علمی

در مدیریت:

1- انگیزش مدیریت در اسلام و نقد انگیزش های معاصر

در فرهنگ:

1ـ فرهنگ پیرو ـ فرهنگ پیشرو

2ـ طرحی برای انقلاب فرهنگی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

نگرانی از تبلیغ، چالش وحدت و کثرت حوزه علمیه

نگرانی از تبلیغ، چالش وحدت و کثرت حوزه علمیه

دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با حوزه علمیه، اظهار مجدد نگرانی ایشان نسبت به نهاد دین و وظیفه‌ای است که بر دوش دارد. نگرانی که به‌صورت خاص بر ضعف امر تبلیغ در بین کارویژه‌های حوزه متمرکز شد و در نهایت راه‌حل اصلی ایشان، ایجاد کانون‌های عظیم ناظر به تبلیغ در دل حوزه علمیه قم، و سپس سایر حوزه‌های کشور بود.
از تبلیغ تا دانش تبلیغ؛ با تمرکز بر تجربه جهان مسیحی

از تبلیغ تا دانش تبلیغ؛ با تمرکز بر تجربه جهان مسیحی

در یادداشتی با عنوان «از تبلیغ تا دانش تبلیغ؛ با تمرکز بر تجربه جهان مسیحی»، روش تبلیغ جریان‌های دینی مسیحی را مورد بررسی قرار داده است
پشت صحنه قرآن سوزی چه بازی‌ای در جریان است؟

پشت صحنه قرآن سوزی چه بازی‌ای در جریان است؟

در یادداشتی با عنوان «پشت صحنه قرآن‌سوزی چه بازی‌ای در جریان است؟» به تبیین ابعاد تازه‌ای از این ماجرا پرداخته است.
ترامپِ احمق رسانه‌ها، یا محصول دین‌داران خاموش؟!

ترامپِ احمق رسانه‌ها، یا محصول دین‌داران خاموش؟!

تصویر عمومی جامعه نخبگان ایران از ترامپ، زاییده هژمونی رسانه‌های الیگارشیک لیبرال و سوسیال‌دموکرات آمریکایی، فردی احمق و هرزه است و این فاصله‌ای عمیق از تصویر واقعی ترامپ در آمریکا دارد. رأی آوردن ترامپ محصول یک جریان قدرتمند دین‌دار خاموش در آمریکا بود که تصمیم به فریادزدن گرفت و ترامپ نیز بهترین بازی سیاسی را در این چارچوب داشت و همچنان در حال ادامه‌دادن این بازی خطرناک برای آینده لیبرالیسم آمریکایی و حتی رقیب سوسیال‌دموکرات آن است.
حجاب‌ گستری استوار

حجاب‌ گستری استوار

حجاب آنچنان که از آن بر می‌آید یک مطلوبیّت و یک رفتار ساده و سطحی نیست که بتوان در دوران معاصر با یکی دو توصیۀ ساده از آن حراست نمود. باید عقبۀ نظری نیرومندی برای حراست از این پارۀ مؤثر زندگی متعالی و عفیفانه فراهم کرد.

پر بازدیدترین ها

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته ودر آن آمده است، کاملترین نسخه برای آرامش روح است.
تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان ʆ) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان (6) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

این نوشتار در نقد سلسله مقالاتی است که فتح ایران توسط اعراب مسلمان را یکی از مقاطع تلخ تاریخ معرفی نموده‌اند.
Powered by TayaCMS