دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

بررسی نظریه اعتقادی اکنکار

بررسی نظریه اعتقادی اکنکار
بررسی نظریه اعتقادی اکنکار
چکیده

اگر قرار باشد عنوان «جنبش­های نوپدید معنوی»[1] را به انواع گرایش­های معنوی دوران معاصر بدهیم، بدون شک «اکنکار» اولین و اولی­ترین مصداق در این باره است؛ به عبارت دیگر، هیچ کدام از انواع جریان­ هایِ معنویِ نوظهور به اندازه گرایش اکنکار دارای چارچوب­ های نظری همانند دیگر ادیان بزرگ نیستند.

اکنکار[2] از فرقه­ های نوپدیدی است که پال توئیچل[3] آن را در سال 1965 ایجاد کرد. بسیاری از تعالیم آن برگرفته از آموزه­ های رادهاسوامی هندی و به طور کلی، هندوئیسم، بودیسم و برخی دیگر از گرایش­های عرفان­های غربی است.

نگارنده در این مقاله تلاش می­کند تا درباره سه رکن اساسی، یعنی خداشناسی، رهبر شناسی و راه رسیدن به سعادت در اکنکار شاهد مثال­هایی بیاورد و در ادامه به نقد و بررسی آنان همت گمارد و در آخر نشان دهد که چرا کنکار قادر نیست بحران معنویت دوره معاصر را پاسخ گوید.

واژگان کلیدی : سوگماد، کل لیرانجان ماهانتا، اساتید نظام اک، سفر روح.


جهت دانلود متن کامل مقاله، روی «دانلود» کلیک فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

آزادی معنوی

آزادی معنوی

رهیافت های معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار

رهیافت های معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار

آزادی معنوی» لازمه سرشت و سرنوشت انسان است و «عقل و اراده» بر محور «فطرت» مبانی «آزادی انسان» در آموزه­های وحیانی است. آزادی در یک تحلیل مفهوم­شناسانه و پدیدارشناسانه دو نوع است: الف) آزادی درونی = معنوی؛ ب) آزادی برونی = آزادی اجتماعی.
نقش جنبش های معنوی نوظهور در جنگ نرم

نقش جنبش های معنوی نوظهور در جنگ نرم

مسئله این است که آیا جنبش­های معنوی نوظهور در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و کارکردی دارند؟ ادیان جدید و معنویت­ های نوظهور با تکثرگرایی، شک­ گرایی، احساس­گرایی، ناعقل­ گروی و خودمحور معنوی، فرهنگ دینی را دگرگون می­کنند و فرهنگ سیاسی برآمده از آن را ـ که پشتوانة نظام جمهوری اسلامی است ـ تغییر می­دهند.

پر بازدیدترین ها

نقش جنبش های معنوی نوظهور در جنگ نرم

نقش جنبش های معنوی نوظهور در جنگ نرم

مسئله این است که آیا جنبش­های معنوی نوظهور در جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و کارکردی دارند؟ ادیان جدید و معنویت­ های نوظهور با تکثرگرایی، شک­ گرایی، احساس­گرایی، ناعقل­ گروی و خودمحور معنوی، فرهنگ دینی را دگرگون می­کنند و فرهنگ سیاسی برآمده از آن را ـ که پشتوانة نظام جمهوری اسلامی است ـ تغییر می­دهند.
آزادی معنوی

آزادی معنوی

رهیافت های معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار

رهیافت های معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار

آزادی معنوی» لازمه سرشت و سرنوشت انسان است و «عقل و اراده» بر محور «فطرت» مبانی «آزادی انسان» در آموزه­های وحیانی است. آزادی در یک تحلیل مفهوم­شناسانه و پدیدارشناسانه دو نوع است: الف) آزادی درونی = معنوی؛ ب) آزادی برونی = آزادی اجتماعی.
Powered by TayaCMS