دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تصوّر و تصدیق

No image
تصوّر و تصدیق

كلمات كليدي : تصور، تصدیق، بدیهی، نظری

نویسنده : (تليخص)هیئت تحریریه سایت پژوه

تصور یعنی صورت چیزی را دریافتن و معنای آن را در خاطر آوردن، بی‌آن ‌که دانش دیگری همراه آن باشد. تصدیق یعنی گرویدن و باور داشتن.

در اصطلاح منطق و فلسفه

تصور را می‌توان به چهار اعتبار در نظر گرفت:

1- تصور لابشرط مقسمی، عبارت است از حصول صورت شیء در ذهن. به این اعتبار تصور مرادف علم حصولی و مَقسَم تصور و تصدیق مصطلح است، و از آن به «تصور مطلق» نیز تعبیر می‌کنند.

2- تصوّر لابشرط قسمی، تصوری که مطلق است و به تعبیر دیگر تصوری که مقید به عدم اعتبار حکم است، خواه با حکم باشد خواه بدون حکم؛

3- تصور بشرط لا که تصور مقید به عدم حکم است و اقتران آن به حکم جایز نیست.

به این تصور، «تصور ساده» یا «تصور مجرد» نیز می‌گویند. تصور به این اعتبار قسیم و مقابل تصدیق است.

4- تصور به شرط شیء، یعنی تصور مقید به حکم و اقتران به آن.

معانی تصدیق:

الف- تصدیق به معنای وصف قضیه، و حقیقت آن اذعان به صدق قضیه است.

ب- تصدیق به عنوان وصف گویندۀ قول یا خبر که حقیقت آن اذعان به این امر است که گوینده از کلام مطابق واقع، خبر می‌دهد.

ج- تصدیق به عنوان یکی از اقسام علم حصولی که مقابل تصور ساده است.

در این باب چند قول را می‌توان برشمرد:

1- تصدیق عبارت است از مجموع تصورات چهارگانه (محکومٌ به و محکومٌ علیه و نسبت حکیمه و حکم).

2- تصدیق عبارت است از تصور همراه با حکم

3- تصدیق همان حکم است.

4- تصدیق عبارت است از اقرار نفس به معنای قضیه و اذعان به این‌که معنایی که از قضیه در ذهن حاضر است، مطابق با نفس‌الأمر است، خواه در واقع امر مطابق باشد یا نباشد.

5- تصدیق عبارت است از علم به نسبت بعضی از ذواتِ تصور شده به بعض دیگر، یا به سلب یا به ایجاب.

6- تصدیق عبارت است از موافقت با صدق حکم، صدق حکم عبارت است از این‌که حکم چیزی بر چیزی به اثبات یا نفی در ذهن، موافق با وجود عینی آن باشد.

اقسام تصوّر:

1-تصور اکتسابی یا نظری؛ آن است که مقّدم بر آن، به تصور یا تصورات دیگری نیاز باشد، مانند تصور جسم که مقدّم بر آن باید طول و عرض و عمق تصور شود.

2-تصور غیر‌اکتسابی و بدیهی؛ آن است که در آن چنین نیازی نباشد، مانند تصور وجود و وجوب.

3-تصور تام؛ آن است که صورت ذهنی شیء بی‌هیچ تفاوتی مطابق صورت خارجی باشد.

4-تصوّر غیر تام؛ آن است که صورت ذهنی شیء نزدیک یا شبیه به صورت خارجی آن باشد.

5- تصور فاسد؛ آن است که مطابق نباشد.

6- تصور حقیقی؛ آن است که مسبوق به علم به وجود متصوّر باشد و در ان مطابقت شرط است.

اقسام تصدیق:

1-تصدیق اکتسابی یا نظری؛ تصدیقی است که حصول آن متوقف بر کسب و نظر است.

2-تصدیق بدیهی؛ بی‌نیاز از کسب و نظر برای عقل، حاصل است.

3- تصدیق یقینی، که با آن اعتقاد دیگری بالفعل یا بالقوه وجود دارد مبنی بر این‌که ممکن نیست، مصدّقٌ‌به غیر از آن‌چه هست باشد و زوال اعتقاد در چنین تصدیقی محال است.

4- تصدیق شبه‌یقینی، که یا در آن یک اعتقاد است و اگر در صحت آن تشکیک شود، استحکامش را از دست می‌دهد، یا اگر اعتقاد دیگری در آن باشد، قابل زوال است؛ الّا این‌که اعتقاد اول ثابت است، ولی اعتقاد به امکان نقیض آن بالفعل نیست.

5- تصدیق اقناعی، که در آن علاوه بر اعتقاد به تصدیق، اعتقاد دیگری بالفعل یا بالقوه وجود دارد به این‌که نقیض این تصدیق در حقیقت مظنون است.

6-تصدیق تخیلی، که مقتضی اعتقادی نیست، ولی در نفس تأثیر می‌‌گذارد.

مقاله

نویسنده (تليخص)هیئت تحریریه سایت پژوه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

در همۀ جوامع بشری، تربیت فرزندان، به ویژه فرزند دختر ارزش و اهمیت زیادی دارد. ارزش‌های اسلامی و زوایای زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام و بزرگان، جایگاه تربیتی پدر در قبال دختران مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که دشمنان فرهنگ اسلامی به این امر واقف شده‌اند با تلاش‌های خود سعی بر بی‌ارزش نمودن جایگاه پدر داشته واز سویی با استحاله اعتقادی و فرهنگی دختران و زنان (به عنوان ارکان اصلی خانواده اسلامی) به اهداف شوم خود که نابودی اسلام است دست یابند.
تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

در این نوشتار تلاش شده با تدقیق به اضلاع مسئله، یعنی خانواده، جایگاه پدری و دختری ضمن تبیین و ابهام زدایی از مساله‌ی «تعامل موثر پدری-دختری»، ضرورت آن بیش از پیش هویدا گردد.
فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

در این نوشتار سعی شده است نقش پدر در خانواده به خصوص در رابطه پدری- دختری مورد تدقیق قرار گرفته و راهبردهای موثر عملی پیشنهاد گردد.
دختر در آینه تعامل با پدر

دختر در آینه تعامل با پدر

یهود از پیامبری حضرت موسی علیه‌السلام نشأت گرفت... کسی که چگونه دل کندن مادر از او در قرآن آمده است.. مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام شکل گرفت که متولد شدن از مادری تنها بدون پدر، در قرآن کریم ذکر شده است.
رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

با اینکه سعی کرده بودم، طوری که پدر دوست دارد لباس بپوشم، اما انگار جلب رضایتش غیر ممکن بود! من فقط سکوت کرده بودم و پدر پشت سر هم شروع کرد به سرزنش و پرخاش به من! تا اینکه به نزدیکی خانه رسیدیم.

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS