دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آزمون استعدادهای عمومی

No image
آزمون استعدادهای عمومی

كلمات كليدي : آزمون تشخيص استعداد، آزمون هاي استعدادهاي اوليه ترستون، آزمون هاي دتروا، آزمون هاي كاليفرنيا، روان سنجي

نویسنده : منيره دانايي

تعاریف متفاوتی از استعداد ارائه شده است. کلاین[1]، در کتاب راهنمای سنجش روانی، استعداد را چنین تعریف می‌کند: "استعداد، معمولا به مجموعه‌ای از توانایی‌هایی اطلاق می‌شود که در فرهنگ‌های خاص با ارزش به شمار می‌رود".[2]

استعدادها بر دو نوع‌اند: استعدادهای خاص و استعدادهای عمومی. استعدادهای خاص در موقعیت‌های خاص، باارزش شمره می‌شوند. برای مثال، استعداد موسیقی برای کسی که می‌خواهد در یکی از رشته‌های موسیقی تخصص پیدا کند، نقش اساسی دارد. استعدادهای عمومی ممکن است در موقعیت‌های مختلف، باارزش شمرده شوند. استعداد کلامی از جمله استعدادهای عمومی است که در بیشتر موقعیت‌ها نقش اساسی دارد. با وجود این، استعداد کلامی در حرفه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری، بیش از حرفه‌ی مکانیک اتومبیل در موقعیت شغلی مهم است. از مهمترین آزمون‌های استعداد عمومی می‌توان به آزمون تشخیص استعداد(DAT)، آزمون‌های استعدادهای اولیه ترستون، آزمون‌های دتروا و آزمون‌های کالیفرنیا اشاره کرد.[3]

آزمون تشخیص استعداد (DAT)[4]

از جمله آزمون‌های استعداد عمومی که شهرت بسیار داشته و در موقعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون تشخیص استعداد(DAT) است که در ١٩٦٢ توسط بنت[5] و همکاران تدوین شد و از جمله آزمون‌های استعدادهای عمومی است که در راهنمایی شغلی و موقعیت‌های آموزشی مورد استفاده‌ی فراوان دارد. این آزمون، ٨ توانایی مختلف را اندازه‌گیری می‌کند: استدلال کلامی، توانایی عددی، استدلال انتزاعی، دقت و سرعت در امور دفتری و منشی‌گری، استدلال مکانیکی، روابط فضایی، املای کلمات و دستور زبان و آیین نگارش. این آزمون، برای سنجش استعدادهای عمومی افراد ١٢ تا ١٨ ساله به‌کار رفته و به صورت گروهی اجرا می‌شود. آزمون، دارای دو فرم موازی S و T است. منظور از فرم‌های موازی آزمون این است که، این هر دو فرم همان توانایی‌هایی را که در بالا به آنها اشاره شد، مورد سنجش قرار می‌دهند. تعداد سوال‌های دو فرم S و T در هر یک از ٨ آزمونی که به آنها اشاره شد، برابر و سطح دشواری سوال‌های دو فرم تقریبا یکسان است؛ اما محتوای سوال‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. سوال‌های آزمون، از نوع سوال‌های چندگزینه‌ای است و آزمودنی‌ها باید پاسخ‌های درست سوال‌ها را در پاسخنامه مشخص کنند. در ابتدای هر یک از ٨ آزمون این مجموعه، نمونه‌هایی به عنوان تمرین و به منظور آشنایی آزمودنی‌ها گنجانیده شده است. آزمایش‌کننده، ابتدا این تمرین‌ها را به آزمودنی‌ها معرفی کرده و آنها را در پیدا کردن پاسخ‌های درست راهنمایی می‌کند. سپس با اعلان وقت، آزمودنی‌ها به پاسخ دادن به پرسش‌های اصلی می‌پردازند. وقت لازم برای پاسخ دادن به هر یک از ٨ آزمون محدود است. محتوای این آزمون به شرح زیر است.

الف. استدلال کلامی: این آزمون، دارای ٥٠ سوال و زمان تعیین‌شده برای پاسخ به پرسش‌های آن ٣٠ دقیقه است. با این آزمون، استعداد آزمودنی در درک روابط بین مفاهیم کلامی و استدلال اندازه‌گیری می‌شود.

ب. توانایی عددی: این آزمون، ٤٠ سوال دارد و وقت تعیین‌شده برای پاسخ دادن به پرسش‌های آن ٣٠ دقیقه است. این آزمون، توانایی آزمودنی را در محاسبات عددی اندازه‌گیری می‌کند. دقت و سرعت محاسبه نیز در این آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد.

ج. استدلال انتزاعی: با این آزمون، توانایی آزمودنی در درک روابط بین اشکال و انتزاع اصول و قواعد حاکم بر این روابط مورد سنجش قرار می‌گیرد. تعداد سوال‌های این آزمون ٥٠ مورد و وقت تعیین‌شده برای پاسخ به سوال‌ها ٢٥ دقیقه است.

د. سرعت و دقت در امور دفتری و منشی‌گری: این آزمون، از دو بخش تشکیل شده و هر بخش ١٠٠ سوال دارد. هر سوال شامل ٥ ترکیب دوتایی از اعداد و حروف است. در جزوه‌ی آزمون در هر سوال، زیر یکی از ترکیب‌ها خط کشیده شده است. در پاسخنامه نیز همان ترکیب‌ها ولی با ترتیب متفاوتی نوشته شده و زیر همان ترکیب‌ها خط کشیده شده است. آزمودنی باید در هر ردیف ترکیبی را که در جزوه‌ی آزمون زیر آن خط کشیده شده است، در پاسخنامه پیدا کرده و فضای خالی آن را با مداد پر کند. این آزمون، سرعت و دقت افراد را در مقایسه‌ی نمادهای حرفی و عددی اندازه‌گیری می‌کند. زمان تعیین‌شده برای پاسخ دادن به هر یک از دو بخش آزمون ٣ دقیقه است.

ه. استدلال مکانیکی: این آزمون، استعداد آزمودنی را در درک روابط مکانیکی و امور فنی و استدلال در این زمینه مورد سنجش قرار می‌دهد. تعداد سوال‌های آزمون استدلال مکانیکی ٧٠ و وقت تعیین‌شده برای پاسخ دادن به این سوال‌ها ٣٠ دقیقه است.

و. درک روابط فضایی: این آزمون، استعداد آزمودنی را در تجسم دیداری و درک روابط فضایی در چرخش اشیا در فضا مورد سنجش قرار می‌دهد. این آزمون دارای ٦٠ سوال چهارگزینه‌ای است و وقت تعیین‌شده برای پاسخ دادن به سوال‌ها ٢٥ دقیقه است.

ز. املای کلمات: این آزمون، توانایی آزمودنی را در تشخیص املای درست یا غلط کلمه‌ها اندازه‌گیری می‌کند. برای این کار در جزوه‌ی آزمون ١٠٠ کلمه نوشته شده است. آزمودنی باید صحیح یا غلط بودن هر کلمه را مشخص کرده در پاسخنامه برحسب اینکه هر کلمه صحیح یا غلط باشد، با در نظر گرفتن شماره‌ی هر کلمه فضای خالی را که با حروف "ص" یا "غ" مشخص شده‌اند، سیاه کند. زمان تعیین‌شده برای پاسخ دادن به سوال‌ها ١٠ دقیقه است.

ح. دستور زبان و آیین نگارش: در این قسمت، جمله‌هایی نوشته شده و هر جمله به چهار بخش تقسیم شده است. بعضی جمله‌ها کاملا از نظر دستوری و آیین نگارش درست نوشته شده‌اند. اما در بعضی دیگر از نظر دستور زبان یا نقطه‌گذاری، اشتباه‌هایی وجود دارد. آزمودنی باید اشتباه‌ها را پیدا کرده و با توجه به شماره‌ی سوال و حرف مربوط به بخش جمله، علامت بگذارد. اگر جمله بدون اشتباه باشد، در ستون "هیچ‌کدام" علامت گذاشته می‌شود. تعداد سوال‌های این آزمون ٦٠ و زمان تعیین‌شده برای پاسخ دادن به آنها ٢٥ دقیقه است.

نمره‌گذاری و تفسیر آزمون DAT

در نمره‌گذاری آزمون DAT در هر یک از ٨ آزمون فرعی، به هر پاسخ درست، یک نمره داده می‌شود. برای پاسخ‌های غلط، نمره‌ی منفی منظور نمی‌گردد. نمره‌ی خام آزمودنی در هر تست، برابر مجموعه پاسخ‌های درست اوست. پس از محاسبه‌ی نمره‌ی خام آزمودنی با مراجعه به جدول‌های هنجار، نمره‌ی خام به رتبه‌ی درصدی تبدیل می‌شود. رتبه‌ی درصدی، نشان می‌دهد که عملکرد آزمودنی نسبت به گروه سنی خود از چند درصد افراد در آزمون مورد نظر بالاتر است. برای مثال، اگر آزمودنی در آزمون استدلال مکانیکی رتبه‌ی ٨٥ درصدی را به دست آورد، می‌توان گفت که از ٨٥ درصد افراد گروه سنی خود، از نظر استدلال مکانیکی بالاتر است. بدیهی است چنین فردی از حد متوسط بالاتر خواهد بود. معمولا رتبه‌ی درصدی بین ٤٠ تا ٦٠، افراد متوسط و بهنجار را مشخص می‌کند. رتبه‌ی درصدی بالاتر از ٩٥، نشانگر افراد سرآمد و رتبه‌ی درصدی کمتر از ٥، نشانگر افراد بسیار ضعیف و احتمالا افراد عقب‌مانده است، به‌ویژه اگر دارای رتبه‌ی ٢ یا ٣ درصدی باشد. در آزمون DAT، برای دختران و پسران جدول‌های هنجار جداگانه تدوین شده است. بنابراین افراد هر یک از دو جنس با گروه سنی جنس خود مقایسه می‌شوند.[6]

آزمون‌های استعدادهای اولیه ترستون[7]

این آزمون‌ها، که در آمریکا رواج دارد و به سایر زبان‌ها نیز ترجمه شده است، از نظر روایی و درجه‌بندی کیفیت بالایی دارند. آنها به‌طور متوالی در سه فرم مختلف و برای این سنین تهیه شده‌اند: از ٥ تا ٧ سالگی، از ٧ تا ١١ سالگی و از ١١ تا ١٧ سالگی. در تهیه‌ی آنها تعداد زیادی از آزمون‌ها را از طریق تحلیل عاملی مورد مطالعه قرار داده، تنها بعضی از آنها را انتخاب کرده‌اند. اجرای گروهی این آزمون‌ها خیلی راحت انجام می‌گیرد و بیش از ١٥ دقیقه طول نمی‌کشد. نرم‌هایی برای هر سن تثبیت شده است و نمره‌گذاری برحسب درصدها انجام می‌گیرد. پاسخ‌های آزمودنی توسط خود او تصحیح می‌شود. یک نیمرخ روانی نیز می‌تواند به نتایج عددی اضافه شود.[8]

فرم اول: ١١ تا ١٧ سالگی

این فرم، ادراک کلامی(V)، ادراک فضایی(S)، استدلال(R)، عامل عددی(N) و روانی کلامی(W) را اندازه می‌گیرد.

·ادراک کلامی: به کمک آزمون‌های چندگزینه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. بدین ترتیب که آزمودنی باید از میان کلمات پیشنهادی، زیر کلمه‌ای که به معنای کلمه‌ی اولی است، خط بکشد.

·ادراک فضایی: آزمودنی باید در میان یکسری تصاویر، آنهایی را که شباهت به مدل اصلی دارند، اما تحت زوایای مختلف ارائه شده‌اند، انتخاب کند.

·استدلال: آزمودنی باید قاعده‌ای را که بین یکسری علایم یا حروف حکمفرماست، پیدا کند.

·عامل عددی: از طریق پیدا کردن پاسخ‌های صحیح اعمال ریاضی، ارزشیابی می‌شود.

· روانی کلامی: آزمودنی باید هرچه بیشتر کلماتی را نام ببرد که با یک حرف معین شروع می‌شوند یا با یک حرف معین پایان می‌پذیرند.

فرم دوم: از ٧ تا ١١ سالگی

این فرم، دارای ٧ آزمون است که در آن، عامل W سری اول با عامل P (سرعت ادراک) جایگزین شده است. به علاوه یک آزمون لغات و یک آزمون نقاشی نیز به آن اضافه گردیده است.

فرم سوم: برای کودکان خردسال

این فرم، ٥ عامل را به‌کار می‌گیرد: لغات، سرعت ادراک، عامل کمی، عامل حرکتی و عامل فضایی. دستورالعمل‌ها به صورت شفاهی داده می‌شود و مواد آنها صرفا تصویری است.

آزمون‌های دتروا[9]

این آزمون‌ها برای راهنمایی تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دبیرستانی تهیه شده است. این آزمون‌ها در مجموع از ١٩ آزمایش تشکیل شده که این کنش‌ها را اندازه می‌گیرند: ادراک و استدلال، قضاوت عملی، توانایی کلامی، تداعی زمانی و فضایی، توانایی عددی، دقت شنوایی، دقت بینایی و توانایی حرکتی. مولفان اذعان دارند که کار آنها بیشتر جنبه‌ی یک تلاش را دارد، زیرا علم مطالعه‌ی رفتار انسانی هنوز پاره پاره و تغییرپذیر است.

آزمون‌های کالیفرنیا[10]

این آزمون‌ها نیز برای راهنمایی تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان تهیه شده است. این مقیاس چهار سطح دارد: پیش‌دبستانی، آمادگی، ابتدایی و پیشرفته. سه آزمون، استعدادهای ساده را اندازه می‌گیرند: تیزی بینایی، تیزی شنوایی و هماهنگی حرکتی. دوازده آزمون دیگر، حافظه، روابط فضایی و استدلال را برآورده می‌کنند. ترکیبات بسیار متعددی از این آزمون‌ها خواه به کمک جمع کردن نتایج همه‌ی آنها، خواه تنها با جمع کردن نتایج آزمون‌های کلامی به وجود آمده است. یک نیمرخ روانی هم اجازه می‌دهد که نتایج ملموس‌تر و روشن‌تر بیان شود. نتایج حاصل از اجرای این آزمون‌ها به کمک جداولی که تنظیم شده، به سن عقلی تبدیل می‌شود. امتیاز مهم دیگر این مقیاس در داشتن دو فرم است: فرم گسترده و فرم کوتاه‌شده. آزمایشگر برحسب مدت زمانی که در اختیار دارد و برحسب انتظاراتی که از آزمایش دارد، یکی از دو فرم را انتخاب می‌کند.[11]

مقاله

نویسنده منيره دانايي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS