موضوع کلی: علوم قرآنی

موضوع عام: شان نزول ها

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - آیه اکمال دین- غدیر خم. در رکوع- آیه ولایت.

ائمه علیهم السلام اوصیاء پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تا روز قیامت

در روايت بعضى از بزرگان اهل سنت از قبيل حمونين نقل شده است ، بعد از اينكه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم على عليه السلام را جانشينى خود انتخاب كرد[1] ابوبكر و عمر از جا برخاستند و از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم پرسيدند كه آيا ولايت مخصوص على عليه السلام است؟

حضرت فرمود: مخصوص على و اوصياء من تا روز قيامت است .

پرسيدند: از اوصيا شما چه كسانى هستند:

حضرت فرمودند: اخى و وزيرى و وارثى و وصيتى و خلقتى فى امتى ...[2] و در اينجا بود كه آيه : اليوم اكملت لكم دينكم نازل شد و در اين هنگام بود كه حسان بن ثابت شاعر معروف از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خواست تا در مورد ولايت و امامت على عليه السلام قصيده اى بسرايد... تمام مفسران شيعه و برخى از علما اهل سنت در كتب و تفاسير خود [3].