دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

شناسایی

No image
شناسایی

شناسایی، شناسایی دو فاکتو، شناسایی دوژور، روابط سیاسی، روابط حقوقی، مصونیت دیپلماتیک

شناسایی (Recognition)

شناسایی دو گونه است :

1. شناسایی دو فاکتو 2. شناسایی دوژور

الف: شناسایی دوفاکتو شناسایی شرطی و مطلقاً محدود به سرزمین است که تحت کنترل و تسلط دولت یا حکومت جدید درآمده است و ممکن است بر اثر تغییر اوضاع باطل و بی‌اثر گردد و متضمن ایجاد روابط سیاسی محدود، ناقص و موقتی است و در روابط تجاری و اقتصادی به صورت ابتدایی و بدون تبادل هیأتهای دیپلماتیک رسمی توسه می‌یابد.

این شناسایی محدود است و روابط حقوقی و دیپلماتی کامل ایجاد نمی‌شود زیرا از دیدگاه دولت شناسنده، دولت جدید هنوز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تعهدات بین المللی را به عهده بگیرد از این رو برخی دولتها مانند انگلستان به نمایندگان چنین دولتهایی مصونیت دیپلماتی نمی‌دهند. زیرا اینگونه شناسایی را شامل روابط دیپلماتی کامل نمی‌دانند ولی آمریکا به نمایندگان این کشورها مصونیت دیپلماتیک می‌دهد.

ب: شناسایی دوژوره:

شناسایی سیاسی یک دولت یا حکومت به طور رسمی و قانونی که متضمن برقراری روابط کامل دیپلماتیک با آن دولت است شناسایی دوژوره به دنبال شناسایی دوفاکتو صورت می‌گیرد.

این کشور توانا برای کاربرد قدرت در قلمرو خود و اجرای تعهدات بین المللی را دارد و شناسایی دوژوره شامل روابط کامل دیپلماتی و مصونیت برای نمایندگان سیاسی است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پر بازدیدترین ها

صفات خداوند

صفات خداوند

No image

جنگ های اعراب جاهلی

No image

فلسفه اشراق

Powered by TayaCMS