دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

گروه‌های شغلی قضائی

No image
گروه‌های شغلی قضائی

گروه‌های شغلی قضائی، دادرس، دادگستری، دادورز، دادستان نظامی، رئیس دادگستری، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه

نویسنده : خسرو بهمن یار

به طور کلی می‌توان در قوه قضائیه گروه‌های مختلف شغلی ذیل را نام برد:

گروه اول: پایه 4 قضائی: مشاور امور محجورین وسرپرستی.

گروه دوم: پایه‌ 5 قضائی: دادرس علی‌البدل درجه 3 بخش وشهرستان – دادیار درجه 3 دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان و...

گروه سوم: پایه 6 قضائی: دادرس علی‌البدل درجه 2 شهرستان،مشاور دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به پرونده‌های مدنی خاص مانند دادگاه‌ خانواده و...

گروه چهارم: پایه 7 قضایی: دادرس علی‌البدل درجه 1 شهرستان ودرجه 2 دادگاه عمومی مرکز استان و...

گروه پنجم: پایه 8 قضائی: دادرس علی‌البدل درجه 1 دادگاه مرکز استان،معاونین رئیس دادگستری شهرستان و...

گروه ششم: پایه 9 قضائی: دادستان نظامی استان،رئیس شعبۀ دادگاه عمومی درجه 1 مرکز استان،معاونین رئیس کل دادگستری استان و...

گروه هفتم: پایه 10 قضائی: معاونین دادستان انتظامی قضات،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در مرکز استان، دادستان عمومی وانقلاب تهران،اعضاء شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، مستشاران دیوان عالی،رئیس دادگاه تجدید نظر استان و...

گروه هشتم: پایه 11 قضائی معاونین رئیس قوه قضائیه ومعاونین وزیر دادگستری،رئیس شعبۀ دیوان عالی کشور،رئیس کل دیوان عدالت اداری،رئیس سازمان بازرسی کل کشور و...

تبصره:

رئیس دیوان عالی کشور،رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ودادستان کل کشور در بالاترین گروه شغلی قرار می‌گیرند.

کارکنان اداری دادگستری

کارمندان اداری دادگستری خدمت‌گزارانی هستند که تابع قانون استخدام کشوری بوده و از حیث حقوق و حدود در ردیف کارمندان دولت قرار دارند، کارهای اداری و دفتری دادگستری را انجام داده و با دادرسان همکاری می‌نمایند مانند مدیر و کارکنان دفتر،مدیر و مأمورین اجرا و مأمورین ابلاغ و غیره.

الف) مدیر دفتر: هر یک از دادگاه‌ها، برای تنظیم پرونده‌ها و تهیه مقدمات دادرسی برابر ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی تحت ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه، دارای مدیر دفتر خواهد بود.در صورتی که دادگاه دارای شعبات متعددی باشد، هر شبعه دارای مدیر دفتر مخصوصی خواهد بود.

وظایف دفتر دادگاه

1. دریافت دادخواست‌ها ولوایح از طرفین دعوا.

2. ابلاغ و تنظیم جلسات دادرسی.

3. احضار طرفین دعوا.

4. مرتب کردن پرونده‌ها.

5. حفظ اسناد.

6. وصول هزینه دادرسی.

ب) مأمورین اجرا،دادورزها وابلاغ

مأمورین اجرا یا دادورزان، کسانی هستند که اجرای احکام دادگاه‌ها را بر عهده دارند.

مأمورین ابلاغ نیز مأمورینی هستند که برگ‌های ابلاغ را مانند احضاریه یا اظهار نامه به اشخاص مورد نظر ابلاغ می‌کنند و در واقع نامه‌رسان دادگستری هستند.

مقاله

نویسنده خسرو بهمن یار
جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)
Powered by TayaCMS