دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آیت الله شیخ جعفر سبحانی

آیت الله شیخ جعفر سبحانی
آیت الله شیخ جعفر سبحانی
زندگی‌نامه آیت الله شیخ جعفر سبحانی اقبال تبریزی در سال 1347 ق در شهر تبریز ‌چشم به جهان گشود. دروس ادبیات عرب، مطول، لمعه و قسمتی از رسائل و مکاسب را در تبریز ‌فرا گرفت‌.‌ در سال 1365 ق به قم مهاجرت نمود و بقیه‌ی کتاب رسائل را در محضر حاج میرزا محمد مجاهد ‌تبریزی و کفایة الأصول را در محضر سید محمدرضا گلپایگانی (م 1414 ق) و شرح منظومه و ‌اسفار را در محضر علامه‌ی طباطبایی (م 1402 ق) آموخت و به امر ایشان جلد اول اصول فلسفه ‌را به عربی ترجمه نمود‌.‌ وی پس از تکمیل سطوح عالی در درس خارج فقه مرحوم آیت‌الله‌سید محمدحجت‌کوه‌کمری قده (م ‌‌1373 ق) و آیت‌الله‌العظمی‌بروجردی‌(قده) و امام خمینی قده (م 1409 ق) در فقه و اصول استفاده‌های فراوانی برد‌.‌ وی از آیت‌الله‌العظمی‌حجت به‌صورت کتبی و از آیت‌الله‌العظمی‌شاهرودی به‌صورت شفاهی اجازه‌ ‌اجتهاد و از آیت‌الله‌حجت و آیت‌الله‌مرعشی‌نجفی(ره) و آیت‌الله‌شیخ‌آقابزرگ‌تهرانی(ره) اجازه‌ نقل حدیث دریافت نموده است‌.‌ ‌ ‌تدریس‌ آیت الله سبحانی اکنون به تدریس خارج فقه و اصول ‌مشغول می‌باشد وی به حق یکی از پیشروان تفسیر و یکی از کاوشگران خستگی ناپذیر علوم و ‌معارف قرآنی به شمار می‌آیند ‌.‌ فعالیت‌های اجتماعی 1- شرکت در مجامع اسلامی و کنگره‌ها مانند: ‌- ‌ کنگره‌ی جهانی امام رضا علیه‌السلام‌ ‌- ‌ کنفرانس وحدت اسلامی‌ ‌ - ‌سمینار تقریب بین مذاهب در تهران‌ ‌- ‌کنگره‌ی حج در مدینه‌ ‌- ‌سمینار مشترکات و مفترقات شیعه و سنی در اردن‌ ‌- ‌سمینار احکام سفر در استامبول‌ ‌- ‌کنفرانس مسأله‌ی تبعیض نژادی در اسلام در لندن‌ - رییس هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی مکتب اسلام‌ ‌- ‌ رییس هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی کلام اسلامی‌ ‌- ‌ رییس مؤسسه‌ی تحقیقاتی امام صادق علیه‌السلام‌ ‌- ‌ رییس کنفرانس علوم و مفاهیم قرآنی‌ ‌- ‌نماینده‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1398 ق‌ ‌- ‌از اعضای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده است‌.‌ ‌اساتید ‌1‌‌ - ‌حاج میرزا محمد مجاهد تبریزی‌ ‌2‌‌ - ‌سید محمدرضا گلپایگانی ‌3‌‌ - ‌علامه‌ی طباطبایی ‌4‌‌ - ‌آیت الله سید محمد حجت کوه‌کمری ‌5‌‌ - ‌آیت الله العظمی بروجردی ‌6‌‌ - ‌امام خمینی (ره) ‌7‌‌ - ‌آیت الله مرعشی نجفی ‌8‌‌ - ‌آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی ‌ ‌تألیفات از انبوه آثار ارزشمند ایشان به چند نمونه اکتفا می‌شود: الف- تفسیر ترتیبی: ‌1‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی رعد به نام قرآن و اسرار آفرینش‌.‌ ‌2‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی فرقان به نام سیمای انسان کامل در قرآن‌.‌ ‌3‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی توبه‌.‌ ‌4‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی منافقون به نام دوست نماها‌.‌ ‌5‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی حدید به نام قرآن و معارف عقلی‌.‌ ‌6‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی حجرات به نام سیستم اخلاقی اسلام‌.‌ ‌7‌‌ - ‌تفسیر سوره‌ی لقمان به نام مربی نمونه‌.‌ ب- تفسیر موضوعی: ‌1‌‌ - ‌منشور جاوید قرآن (14 جلد) ‌2‌‌ - ‌مفاهیم القرآن (7 جلد( ج: علوم قرآنی‌ ‌1‌‌ - ‌مرزهای اعجاز، ترجمه‌ی بخشی از تفسیر البیان مرحوم آیت الله العظمی خویی‌.‌ ‌2‌‌ - ‌برهان رسالت (پیرامون قرآن و وجه اعجاز آن) د: کلام‌ ‌1‌‌ - ‌شناخت صفات خدا‌.‌ ‌2‌‌ - ‌آشنایی با اصول اسلام‌.‌ ‌3‌‌ - ‌جهان بینی اسلامی (دیدگاه اسلام درباره‌ی هستی، دنیا، انسان در جهان) ‌4‌‌ - ‌الهیات و معارف اسلامی‌.‌ ‌5‌‌ - ‌نیروی معنوی پیامبران‌.‌ ‌7‌‌ - ‌فی ظل أصول الإسلام‌.‌ ‌8‌‌ - ‌معاد، انسان و جهان‌.‌ ‌9‌‌ - ‌راه خداشناسی‌.‌ ‌10‌‌ - ‌مصدر الوجود‌.‌ ‌ ه:فلسفه‌ ‌1‌‌ - ‌اصول الفلسفة (ترجمه‌ی جلد اول، درس‌های استاد علامه‌ی طباطبایی) ‌2‌‌ - ‌فلسفه اسلامی و اصول دیالکتیک‌.‌ ‌3‌‌ - ‌نظریة المعرفة، نگارش: حسن مکی عاملی‌.‌ ‌4‌‌ - ‌سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه‌.‌ ‌ و: فقه‌ ‌1‌‌ - ‌المواهب فی أحکام المکاسب، نگارش: آقای سیف الله یعقوبی‌.‌ ‌2‌‌ - ‌المختار فی أحکام الخیار‌.‌ ‌3‌‌ - ‌نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، نگارش: آقای سید محمدرضا پیغمبرپور‌.‌ ‌4‌‌ - ‌نظام الطلاق فی الشریعة الإسلامیة الغراء، نگارش: آقای سیف الله یعقوبی‌.‌ ‌5‌‌ - ‌نظام المضاربة فی الشریعة الغراء‌.‌ ح:اصول‌ ‌1‌‌ - ‌تهذیب الأصول، 3 جلد، تقریرات درس اصول حضرت امام خمینی قدس‌سره‌.‌ ‌2‌‌ - ‌المحصول فی علم الأصول، 4 جلد، تقریرات درس اصول استاد سبحانی، نگارش: سید محمود جلالی ‌مازندرانی‌.‌ ط:تاریخ‌ ‌1‌‌ - ‌فروغ ابدیت، 2 جلد، تجزیه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم (ص). این کتاب به ‌عربی، اردو، انگلیسی، ترکی و اسپانیولی ترجمه شده و در سراسر جهان منتشر گردیده است‌.‌ ‌2‌‌ - ‌فروغ ولایت، تجزیه و تحلیل زندگی امیر المؤمنین علی علیه‌السلام‌.‌ ‌3‌‌ - ‌زندگانی امامان به زبان ساده (به عربی ترجمه شده است) ‌4‌‌ - ‌الأئمة الاثنی عشر‌.‌ ‌5‌‌ - ‌تاریخ اسلام‌.‌ ی:رجال، درایه‌ ‌1‌‌ - ‌کلیات فی علم الرجال‌.‌ ‌1‌‌ - ‌اصول الحدیث و أحکامه‌.‌ ک: عقاید ‌1‌‌ - ‌بحوث فی الملل و النحل، 7 جلد‌‌.‌ ‌2‌‌ - ‌فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، 4 جلد‌‌.‌ ‌3‌‌ - ‌مع الشیعة الإمامیة فی عقائدهم‌.‌ ‌4‌‌ - ‌الشیعة فی موکب التاریخ‌.‌ ‌5‌‌ - ‌الشیعة و علم الکلام عبر القرون الأربعة‌.‌ ‌6‌‌ - ‌آیین وهابیت (به اردو ترجمه شده است( ‌ دیگر تالیفات: ‌1‌‌ - ‌اصالت روح از نظر قرآن‌.‌ ‌2‌‌ - ‌التوحید و الشرک فی القرآن الکریم‌.‌ ‌3‌‌ - ‌شورا در قرآن و نهج البلاغه‌.‌ ‌4‌‌ - ‌احمد موعود انجیل‌.‌ ‌5‌‌ - ‌مکتب وحی (مفهوم امی بودن پیامبر ‌(صلی الله علیه وآله وسلم)‌ ‌6‌‌ - ‌خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ترجمه‌ی رضا استادی‌.‌

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان ʆ) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان (6) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

این نوشتار در نقد سلسله مقالاتی است که فتح ایران توسط اعراب مسلمان را یکی از مقاطع تلخ تاریخ معرفی نموده‌اند.
راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته ودر آن آمده است، کاملترین نسخه برای آرامش روح است.
صفات خداوند

صفات خداوند

No image

هلاکت مأمون عباسی

Powered by TayaCMS