دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

مازاد مصرف کننده Consumer’s Surplus

مازاد مصرف کننده Consumer’s Surplus
مازاد مصرف کننده Consumer’s Surplus

كلمات كليدي : مازاد مصرف كننده، تقاضا، منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي، آلفرد مارشال

نویسنده : سعيد كريمي

مفهوم Consumer’s Surplus در متون اقتصادی عمدتا به "اضافه مصرف‌کننده" و گاهی به "مازاد مصرف‌کننده" و گاهی به "نفع مصرف‌کننده" ترجمه شده است. اصطلاح مازاد مصرف‌کننده را نخستین بار آلفرد مارشال در اقتصاد به‌کار برد. اگر چه کاربرد این مفهوم دست کم به زمان دوپویی اقتصاددان فرانسوی در نیمه اول سده نوزدهم بازمی‌گردد. ارزشیابی و کاربرد مازاد مصرف‌کننده، بحثهای فراوانی را پدید آورده است. به‌طور مثال، جان هیکس (John R. Hicks: 1904-1989) و پل ساموئلسن (Paul Anthony Samuelson: 1915-2009) دو برنده نوبل در اقتصاد به‌طور بنیادی درباره مفهوم مصرف‌کننده اختلاف نظر دارند. جان هیکس معتقد است که این مفهوم سنگ زیربنای اقتصاد در رفاه است؛ در حالی‌که پل ساموئلسون معتقد است که ما می‌توانیم موضوع را به‌سادگی نادیده بگیریم.[1]

 اقتصاددانانی که در مورد مسائل مربوط به سیاست‌های بخش عمومی کار می‌کنند، غالبا از ابزاری به‌نام مازاد مصرف‌کننده استفاده می‌کنند؛ که از اختلاف میان حداکثر مقداری که مصرف‌کننده مایل است بپردازد و قیمتی که عملا برای کالایی پرداخت می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود.[2]

 

هدف از اندازه‌گیری مازاد مصرف‌کننده[3]

در برخی از موارد سیاستگذاران ممکن است توجهی به مازاد مصرف‌کننده نداشته باشند؛ زیرا از نظر آنها توجه به ترجیحات رفتاری مصرف‌کننده به دلیل عقلائی نبودن، بی مورد است ؛ برای مثال یک معتاد به هروئین تمایل به پرداخت قیمت بالایی برای هروئین دارد اما گفته نخواهد شد که شخص معتاد از کاهش قیمت هروئین منفعت حاصل می‌کند لذا از دید جامعه تمایل به پرداخت در این مورد معیار خوبی برای اندازه‌گیری رفاه نخواهد بود. اما اگر سیاستگذار بخواهد به ترجیحات خریداران به دلیل رفتار عقلائی آنها، احترام بگذارد؛ معیار مناسبی برای سیاست‌گذاری در باب رفاه اقتصادی است.

 

ترسیم مازاد مصرف‌کننده[4]

فرض کنید تقاضای مصرف‌کننده‌ای مانند حمید از کالایی مثل توت فرنگی به‌شکل جدول زیر باشد:

مقدار تقاضا (به‌کیلو)

قیمت (به تومان)

1

80

2

75

3

70

4

65

5

60

این جدول نشان‌دهنده تقاضا برای توت فرنگی در یک دامنه قیمت از 60 تومان تا 80 تومان در هر کیلوگرم است. فرض کنید قیمت توت فرنگی کیلویی 60 تومان است و حمید با خرید 5 کیلو توت فرنگی به حداکثر رضایت خاطر دست می‌یابد. بدین ترتیب هزینه حمید برای دست‌یابی به رضامندی کامل توت فرنگی، 300 تومان خواهد بود. ارزش پولیِ کلِ رضایتی که حمید از مصرف 5 کیلو توت فرنگی به‌دست می‌آورد را می‌توان به طریق زیر اندازه‌گیر کرد:

مطلوبیت نهایی حاصل از مصرف اولین کیلو توت فرنگی برای حمید 80 تومان است؛ زیرا وی حاضر است چنین پولی را بابت آن بپردازد. مطلوبیت نهایی دومین کیلو 75 تومان است و مطلوبیت نهایی سومین کیلو 70 تومان است و الی آخر. مطلوبیت کل حاصل از مصرف 5 کیلو توت فرنگی برای حمید عبارت است از جمع کل مطلوبیت‌های نهایی اولین، دومین، سومین، چهارمین و پنجمین کیلو توت فرنگی خریداری شده، یا به عبارت دیگر: 350=65+70+75+80 تومان

ولی حمید برای خرید 5 کیلو توت فرنگی فقط 300 تومان می‌پردازد. تفاوت بین کل پول پرداخت شده توسط حمید (300تومان) و کل رضایت حاصل از مصرف 5 کیلو توت فرنگی (350 تومان) برابر 50 تومان است. این تفاوت را اصطلاحاً مازاد (نفع) مصرف‌کننده می‌نامند. نفع مصرف‌کننده در این مثال، 20 تومان است؛ تفاوت قیمت اولین کیلو و قیمت آخرین کیلو توت فرنگی (20=60+80)، به‌اضافه مابه‌التفاوت قیمت دومین، سومین و چهارمین کیلو با پنجمین کیلو توت فرنگی خریداری‌شده: 50=10+15+20 تومان. پنجمین کیلو توت فرنگی حاوی نفع مصرف‌کننده نیست؛ زیرا ارزش این پنجمین کیلو توت فرنگی برای حمید درست با قیمت آن در بازار برابر است.

فرض کنید قیمت بازار pe و مقدار خریداری شده qe است بدین ترتیب کل هزینه پرداخت‌شده بابت خرید توت فرنگی توسط مصرف‌کنندگان برابر است با سطح Opeeqe یعنی قیمت ضرب‌در مقدار خرید. اما مطلوبیت کل برابر است با سطحی که زیر منحنی تقاضا قرار گرفته است؛ که برابر Oaeqe این سطح نشان‌دهنده مجموع مطلوبیت‌های نهائی حاصل از مصرف qe کیلوگرم توت فرنگی است. اختلاف بین این دو سطح برابر aepe که همان مازاد مصرف‌کننده است؛ که تمامی مصرف‌کنندگان توت فرنگی در آن سهیم‌اند.

 

شاخص اضافه رفاه مصرف‌کننده (Consumer Surplus index)[5]

این شاخص، برای اولین بار توسط مارشال (Alfred Marshall: 1842-1924) بیان شد. وی در پاسخ به چگونگی تغییر رفاه مصرف‌کننده ناشی از تغییر قیمت، این شاخص را معرفی کرد. فرض کنید قیمت کالایی 20 ریال بوده و مصرف‌کننده 100 واحد از آن‌را مصرف نماید. حال چنان‌چه بنابر عللی، قیمت کالا زیاد شده و به 21 ریال برسد، در این قیمت، 99 واحد از آن خریداری می‌شود؛ ولی برای مصرف‌کننده ارزش واحد صدم، کمتر از 21 ریال است. چنانکه هزینه مصرف این واحد، به 21 ریال برسد برای او هزینه مصرف این واحد از ارزش آن بیشتر خواهد شد. حال اگر باز هم قیمت بالاتر رفته به 22 ریال برسد، مصرف‌کننده 98 واحد از آن‌را می‌خرد و ارزش واحد نود و نهم زیر 22 ریال خواهد بود. با توجه به مطالب عنوان‌شده، در قیمت 20 ریال، 100 واحد از کالا خریداری می‌شود و ارزش واحد نود و نهم برای وی 21 ریال است، که وی بابت آن 20 واحد پرداخت می‌کند؛ بنابراین یک واحد اضافه رفاه برای وی ایجاد می‌شود. به‌طور مشابه می‌توان استدلال نمود که در رابطه با واحد نود و هشتم اضافه رفاهی به میزان دو ریال برای وی ایجاد می‌شود. بنابراین اگر منحنی پیوسته باشد، مثلث MAH در شکل زیر نشان‌دهنده مقدار منفعتی است که مصرف‌کننده در قیمت 20 ریال به‌دست می‌آورد.

به این ترتیب، تفاوت میان حداکثر قیمتی که مصرف‌کننده مایل است بپردازد و قیمتی که عملا می‌پردازد، بیان‌گر اضافه‌رفاه مصرف‌کننده است.

به‌زبان ریاضی، برای اندازه‌گیری تغییر رفاه ناشی از تغییر قیمت، تابع تقاضای مصرف‌کننده را به‌صورت Q=D(P) در نظر می‌گیریم. اضافه رفاه مصرف‌کننده در قیمت  P1به‌صورت زیر است:

بنابراین کاهش اضافه‌رفاه مصرف‌کننده به‌ازای افزایش از P1 تا قیمت P2 را می‌توان به‌صورت زیر محاسبه نمود:

اگر تابع تقاضا به‌صورت معکوس در نظر گرفته شود؛ اضافه رفاه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

تردید درباره استفاده و اعتبار مازاد مصرف‌کننده[6]

برخی از اقتصاددانان درباره استفاده و اعتبار مفهوم مصرف‌کننده تردید کرده‌اند. دو دلیل مهم برای این تردید وجود دارد:

1. تغییر در قیمت یک کالا، درآمد واقعی را تغییر خواهد داد و وسعت این تغییر نیز بستگی به هزینه‌ای دارد که صرف خرید آن کالا می‌شود؛ که این امر خود موجب جابه‌جایی منحنی تقاضا خواهد شد. بدین ترتیب، یکی از فرض‌های اولیه در مورد اندازه‌گیری مازاد مصرف‌کننده، نقض می‌شود. با استفاده از روشی که نخستین بار به‌وسیله اسلاتسکی (Eugene Slatsky) ابداع شد، یعنی با تقسیم کل اثر تغییر قیمت به دو اثر جانشینی و اثر درآمدی، می‌توان نشان داد که مازاد مصرف‌کننده فقط در شرایط بسیار محدودی قابل اندازه‌گیری است.[7]

2. مشکل ترتیبی بودن مازاد مصرف‌کننده (عدد مشخصی را به رفاه مصرف‌کننده نمی‌توان نسبت داد)، دو مصرف‌کننده A و Bرا با درآمدی یکسان و توابع مطلوبیت U وW به‌گونه‌ای در نظر می‌گیریم که تابع مطلوبیت فرد B یعنی W تبدیلی یکنواخت از U باشد. این توابع به‌صورت زیر ارائه شده‌اند:

W=(3Q+10)1000

U=3Q+10

چون هردو مصرف‌کننده جزء هستند، قیمت‌ها برایشان یکسان است. با این شرایط، دو فرد تابع تقاضای یکسانی خواهند داشت.

  فرض می‌کنیم قیمت کالاهای مورد نظر از P1 به P3 افزایش یابد؛ آنگاه طبق قانون تقاضا، تقاضای فرد A از 99 به 98 کاهش یافته و از میزان تقاضای فرد B نیز به‌همین اندازه کاسته می‌شود. به‌دلیل یکسان بودن تابع تقاضای آنها، کاهش در اضافه رفاه آنها در هر دو برابر AHA”H” خواهد بود. بنابراین طبق شاخص C.S به‌سبب افزایش قیمت، رفاه هر دو به یک میزان کاهش یافته است. لکن با توجه به توابع مطلوبیت در قیمت12P1'>  مطلوبیت اولیه فرد، 310 یوتیل می‌باشد که اکنون با افزایش قیمت 12P3'> اضافه رفاه وی به 304 یوتیل کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش در اضافه رفاه وی معادل 6 یوتیل خواهد بود. از سوی دیگر در قیمت 12P1'>  با توجه به تابع مطلوبیت فرد B اضافه رفاه وی معادل با 310000 یوتیل و بعد از کاهش قیمت مزبور اضافه‌رفاهش با کاهش 6000 یوتیلی به 304000 یوتیل می‌رسد؛ لذا شاخص C.S کاهش یکسانی را در رفاه دو فرد نشان می‌دهد؛ در حالی‌که طبق موارد فوق، کاهش در مطلوبیت فرد دوم بیشتر از فرد اول است. اما مارشال فرض ثبات مطلوبیت نهایی درآمد را برای صحت نظریه خود و همچنین رفع ایراد فوق مطرح کرده معتقد است؛ که هرچند در حالت کلی شاخص C.S قادر به اندازه‌گیری رفاه نیست؛ اما چنان‌چه مطلوبیت نهایی درآمد را ثابت در نظر بگیریم، این اشکال رفع می‌شود.[8]

مقاله

نویسنده سعيد كريمي

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سوآپ Swap

سوآپ Swap

سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.
ابزار مشتقه Derivative Tool

ابزار مشتقه Derivative Tool

در برخی از قرارداها دارنده قرارداد، مجبور است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. به‌جهت اینکه قیمت این‌گونه قرارداها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود. از این‌رو این قرارداها را اوراق مشتقه می‌نامند.
بیمه Insurance

بیمه Insurance

یمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود. بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد
ریسک Risk

ریسک Risk

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است
مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی Financial Engineering

مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و همچنین طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل موجود در مالی است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی عبارت از به‌کارگیری ابزارهای مالی برای‌ ساختاربندی مجدد پرتفوی (سبد سهام) مالی و تبدیل‌ آن به پرتفویی با خصوصیات مطلوب‌تر است. عجین شدن زندگی انسان با مسائل و پیچیدگی بازار و نهادهای پولی و مالی، نیاز جدی و مبرمی به دانشی خاص برای رفع‌ این نیازها به‌وجود آورده است.

پر بازدیدترین ها

نظريه رفتار مصرف‌کننده (تغييرات درآمد و قيمت)

نظريه رفتار مصرف‌کننده (تغييرات درآمد و قيمت)

در نظریه ذفتار مصرف کننده ما به دنبال کشف قوانین حاکم بر رفتار خانوارها هنگام مصرف کالا و خدکمات و یاعرضه عوامل تولید هستیم که از دو روش می توان این مطلب را توضیح داد: روش مطلوبیت و روش منحنی بی تفاوتی.
بازار انحصار کامل Complete Monopoly Market

بازار انحصار کامل Complete Monopoly Market

کلمه انحصار Monopoly یونان و از دو کلمه monos به معنای "تک" و polein به معنای فروش تشکیل شده است. انحصار کامل نوعی از ساختار بازار است که در آن تنها یک فروشنده محصول وجود دارد و جانشین هایی که بتوانند تمام نیاز بازار را تامین کنند وجود ندارد
هزینه  Cost

هزینه Cost

واژه Cost در لغت به‌معنای هزینه و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارتست از مجموع پرداخت‌هایی که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به‌عمل می‌آورد.
No image

علم اقتصاد Economics

جوهر اقتصاد، آگاهی به واقعیت کمیابی است، پس باید کمیابی را شناخت و به عنوان مثال متوجه شد که برای تک تک افراد جهان الماس وجود ندارد و باید با توجه به وجود کمیابی جامعه را در مسیری راند که کارآترین استفاده از منابع را داشته باشد.
Powered by TayaCMS