دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

براى تشییع جنازه، در صورتى که میت یک نحو وابستگى به معتکف داشته باشد به طورى که شرکت در( آیات عظام اراکى، گلپایگانى ، خویى: خارج شدن ازمسجد براى شرکت در تشییع جنازه مطلقاً جایز است.) تشییع جنازه او از ضرورتهاى عرفى او به حساب آید.
آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)
آشنایی با احکام اعتکاف (احکام مکان اعتکاف)

خروج از مسجد

موارد مجاز خروج از مسجد؛

62- در موارد ذیل معتکف مى‌تواند از مسجد خارج شود:

* براى گواهى دادن در دادگاه.

* براى تشییع جنازه، در صورتى که میت یک نحو وابستگى به معتکف داشته باشد به طورى که شرکت در( آیات عظام اراکى، گلپایگانى ، خویى: خارج شدن ازمسجد براى شرکت در تشییع جنازه مطلقاً جایز است.) تشییع جنازه او از ضرورتهاى عرفى او به حساب آید.

* و براى انجام سایر کارهاى ضرورى عرفى یا شرعى، خواه واجب باشد یا مستحب ، مربوط به امور دنیوى باشد یا اخروى ولى مصلحتى در آن نهفته باشد.

( آیت الله اراکى، آیت الله خویى: براى شرکت در نماز جماعت نیزمى تواند از مسجد خارج شود.

آیت الله سیستانى: در صورتى که ناچار باشد بیرون رود. )

63- و در این موارد ، بر معتکف واجب است از مسجد خارج شود:

* براى انجام غسل جنابت.

* براى پرداخت طلب دیگران ، در صورتى که نتواند در مسجد آن را بپردازد.

* براى انجام کار واجب دیگرى که لازم باشد از مسجد خارج شود.

64- کسى که خارج شدن از مسجد بر او واجب شده باشد ولى تخلف کند و خارج نشود، هر چند گناه کرده است ولى اعتکاف باطل نیست، مگر کسى که با حال جنابت در مسجد توقف کند.

مواردی که در بیرون از مسجد لازم الاجراست؛

65- اگر به جهت ضرورت از مسجد خارج شد، این امور را باید مراعات کند:

* بیش از مقدار ضرورت و نیاز بیرون مسجد نماند.

* در صورت امکان زیر سایه ننشیند.

( آیات عظام، خویى ، گلپایگانى ، اراکى: و زیر سایه راه نرود.

آیت الله صافى : بنابر احتیاط واجب زیر سایه راه نرود و مطلقاً زیر سایه ننشیند. )

* بلکه مطلقاً ننشیند،مگر در حال ضرورت.

* بنابراین احتیاط واجب نزدیکترین راه را انتخاب کند. ( آیت الله مکارم : انتخاب نزدیکترین راه واجب نیست، مگر آنکه اختلاف دو راه بسیار زیاد باشد.)

احکام خروج از مسجد؛

66- اگر به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و به قدرى طول بکشد که صورت اعتکاف بر هم بخورد، اعتکاف باطل است .

67- اگر به سبب فراموشى از مسجد خارج شود، اعتکافش باطل نیست .

(آیت الله خویى ، آیت الله سیستانى : باطل است .

آیت الله گلپایگانى: بنابر احتیاط واجب باطل است. )

68- س: اگر کسى از روى فراموشى محل اعتکاف را ترک کند، اعتکافش چه حکمى دارد؟

آیت الله تبریزى :ظاهر این است که اعتکافش باطل مى شود.

69- س : در چه مواردى خروج از مسجد مبطل اعتکاف است؟ و در چه مواردى مبطل نیست؟

آیت الله صافى: اگر عمداً و اختیاراً بدون ضرورت عقلى یا شرعى یا عادى خارج شود، اعتکاف باطل مى‌شود و اگر براى امورى که ذکر شد بیرون رود یا او را اکراه بر بیرون رفتن نمایند باطل نمى‌شود، ولى اگر نسیاناً از راه فراموشى بیرون رفت اگر اتمام آن واجب شده باشد، تمام کند و اگر اعاده واجب باشد اعاده نماید.

آیت الله بهجت: خروج از مسجد با عمد و اختیار مبطل است.

آیت الله مکارم : عمداً و اختیاراً نباید از مسجد خارج شود ولى در مواردى که ضرورت شرعى یا عرفى داشته باشد مانعى ندارد؛مانند بیرون رفتن براى قضاى حاجت و غسل جنابت و مانند آن یا امثال تشییع جنازه نزدیکانى که اگر در آن شرکت نکند امر شایسته‌اى نیست.

70- س: در مواردى که مى‌توان از مسجد خارج شد آیا مى‌توان نشست یا در سایه رفت یا در جماعت حاضر شد؟

آیت الله صافى: جواز بیرون رفتن براى جماعت مورد اشکال است.

71- س : خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذیل چه حکمى دارد؟

الف : براى وضو و غسل مستحبى و مسواک زدن.

ب : جهت تلفن زدن به خانواده در موارد غیر ضرورى و امور متعارف.

ج : جهت دیدار با خانواده در بیرون و در حیاط.

آیت الله خامنه‌اى:

الف - جایز است اما زیاد معطل نشود.

ب - در موارد ضرورى اشکالى ندارد و در موارد غیر ضرورى اگر امور مستحبى را در بر بگیرد و طول هم نکشد اشکالى ندارد.

ج - در بعضى موارد اشکالى ندارد، مثل رسیدگى امور خانواده و دیدن فرزندان که عدم دیدار باعث مفسده و اشکالاتى مى‌شود.

آیت الله بهجت: ضابطه کلى در موارد جواز خروج نیست، هر کارى که خروج براى آن عقلاً یا شرعاً یا عادتاً لازم است از امورواجبه باشد یا راجحه چه متعلق به امور دنیا باشد یا امور آخرت ولى باید اقرب طرق را مراعات نماید و اقتصار کند بر مقدار حاجت و ضرورت، البته خروج هم به قدرى طول نکشد که محو صورت اعتکاف شود.

آیت الله سیستانى: به احتیاط واجب جایز نیست،مگر در مورد حاجت ضرورى باشد.

آیت الله تبریزى : خارج شدن معتکف از مسجد در موارد مذکور جایز نیست.

آیت الله فاضل: مانعى ندارد، ولى تلاش کنند این امور با سرعت انجام شده و هر چه سریعتر به مسجد برگردند.

آیت الله مکارم:

الف - براى وضو و غسل مستحبى اشکالى ندارد و براى مسواک که مقدمه آن باشد نیز اشکالى ندارد.

ب - اشکال ندارد.

ج - اشکال دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

آشنایی با احکام اعتکاف (مباحث مقدماتی)

ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات، حال که این توفیق نصیب شما شده است که در جمع معتکفین حاضر هستید جا دارد با تأمل و تدبر نسبت به این عبادت اهتمام داشته باشید.
آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (اقسام و شرایط اعتکاف)

اعتکاف، در لغت به معناى توقف در جایى است و در اصطلاح احکام، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند ، با شرایطى که خواهد آمد.
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (محرمات اعتکاف)

آنچه بر معتکف حرام است به طور اجمال بدین شرح است:
* استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو
* خرید و فروش‌
* مجادله
* استفاده شهوانى از جنس مخالف‌
* استمناء ( استمناء یعنى انسان با خود کارى کند که از او منى بیرون آید.)
آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

آشنایی با احکام اعتکاف (قطع اعتکاف‌)

براى شناخت حکم قطع اعتکاف باید اقسام آن را شناخت.

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (مکان اعتکاف)

اعتکاف تنها در مسجد صحیح است ، بنابراین اگر کسى در خانه خود یا در تکیه، یا حسینیه یا در حرم معتکف شود صحیح نیست و ازمساجد نیز تنها در این مساجد، اعتکاف صحیح است .
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (فلسفه احکام)

گروهى، سؤالهایى درباره فلسفه احکام مى‌کنند؛ به عنوان مثال، مى‌پرسند: چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید براى نماز وضو بگیریم؟ فلسفه این که در نماز پیشانى خود را بر روى خاک مى‌گذاریم چیست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن میت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جایز نیست؟ و چرا....
مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

مجموعه درسهایی از احکام اسلامی (شرایط احکام)

احکام شرایطى دارد که خود به سه قسمت تقسیم مى‌شود:
آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (روزه و مدت اعتکاف)

انسان، در ایام اعتکاف باید روزه بگیرد، بنابراین، کسى که نمى‌تواند روزه بگیرد، مانند، مسافر، مریض و زن حایض یا نفساء و کسى که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست.
آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

آشنایی با احکام اعتکاف (نیت اعتکاف)

8- اعتکاف، همانند سایر عبادات ، باید با نیت و قصد قربت باشد و هرگونه ریا و خودنمایى و قصد غیرالهى آن را باطل مى‌کند.
Powered by TayaCMS