دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز

بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز

در چند دهه گذشته، دیدگاه‌ها و نظریه‌های فیلسوف امریکایی ـ جان‌راولز در‌مورد عدالت، نظریه‌های بیشماری را به خود جلب کرده است. فیلسوف مزبور کوشیده است تا با نظریه‌پردازی خویش در این زمینه، به بازسازی و احیای لیبرالیسم ـ بویژه نوع سیاسی آن ـ همت گمارد.
حذف دین از زندگی دنیوی بشر

حذف دین از زندگی دنیوی بشر

نوشتار حاضر پس‌از تعریف لغوى واژه سکولاریزم و نفى استناد نظریه سکولاریزم به فلسفه سیاسى ارسطو، از دیدگاه تاریخى به بررسى وقایع و عللى مى‌پردازد که منجر به پیدایش سکولاریزم در غرب شد.
No image

بررسی رویکردهای اومانیسم به دین

بینش انسان محورانه که از دوره رنسانس به بعد شالوده تفکّر غربى را تشکیل مى‌دهد، در اندیشه دینى الاهیّات غربى نیز نقش اساسى و بنیانى بازى مى‌کند؛ امّا این نقش؛ گاهى با ادیان الاهى مانعة الجمع است، زمانى با اصالت بخشى به عقل انسان فقط دین عقلانى را مى‌پذیرد و زمانى قابل جمع با ادیان وحیانى و الاهى است.
اسلام و تکثر قرائت‌ها

اسلام و تکثر قرائت‌ها

نظریه قرائت‌هاى مختلف از اسلام در دو اصطلاح مختلف متقابل به کار مى‌رود.
اسلامی‌سازی دانش

اسلامی‌سازی دانش

چکیده: بررسى رابطه میان علم و دین از مهم‌ترین موضوعات چالش‌برانگیز امروز جامعه ماست. پیشرفت علوم مختلف در جهان غرب از یک سو، و انحطاط علمى، سیاسى، فرهنگى، نظامى و اقتصادى جهان اسلام از سوى دیگر این سؤال را طرح مى‌کند که گویا اسلام با دانش‌اندوزى مخالف است.

پر بازدیدترین ها

بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز

بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز

در چند دهه گذشته، دیدگاه‌ها و نظریه‌های فیلسوف امریکایی ـ جان‌راولز در‌مورد عدالت، نظریه‌های بیشماری را به خود جلب کرده است. فیلسوف مزبور کوشیده است تا با نظریه‌پردازی خویش در این زمینه، به بازسازی و احیای لیبرالیسم ـ بویژه نوع سیاسی آن ـ همت گمارد.
No image

تأثیرات متقابل " دین" و "توسعه"

بر سر کار آمدن یک دولت اسلامی در ایران، کارشناسانی را که افول قریب الوقوع دین و افزایش سکولاریزه شدن ملتها را با توجه به فرآیندهای توسعه پیش بینی کرده بودند، به مبارزه طلبید.
No image

زبان دین

Powered by TayaCMS