پژوهش اينترنتي در آيين يهود

دين شناسان اديان جهان را به اقسام مختلفي طبقه بندي نموده اند و هر گروه از دين شناسان با رويكرد متنوعي اديان را تقسيم بندي نموده اند.

در يك تقسيم بندي مي توان به اديان توحيدي (Teism) و غير توحيدي، چندخدايي يا شرك آلود (Ateism)، تك خدايي (Monism)، همه خدايي يا وحدت وجودي (panteism) تقسيم كرد. در تقسيم بندي ديگري مي توان به اديان ابراهيمي، يعني سه دين بزرگ: اسلام، مسيحيت و يهوديت. و اديان غير ابراهيمي يا اديان شرقي از جمله: بودا (Buddha)، هندو (hindu)، سيك (sikha)، كنفوسيوس (Confucius) و شين تو (ژاپن (Shinto (1) اشاره كرد. اديان شرقي از مصاديق اديان همه خدايي (panteism) و ا ديان ابراهيمي از مصاديق اديان توحيدي تك خدايي (Monism) هستند.

در اين نوشتار، بر آن شده ايم تا با جستجو در پايگاه هاي متنوع و متعدد اديان و مذاهب از جمله در اديان ابراهيمي، به جمع محققان و انديشمندان، پژوهشگران و علاقه مندان در عرصه ديني بپيونديم و چون حوزه اديان از جمله اديان ابراهيمي بسيار گسترده است، ابتدا به منابع مهم و انواع راه هاي دسترسي به منابع ديني اشاره مي نماييم و سپس به معرفي و شناخت كوتاهي از منابع دين پژوهي اينترنتي متون يهود، با رويكرد علمي و پژوهشي مي پردازيم.

منابع دين پژوهي در ا ينترنت

انواع راه هاي دسترسي به منابع اينترنتي :"

1 – 1. موتورهاي جستجوي تخصصي

مهم ترين راه دسترسي به منابع، موتورهاي جستجو هستند. موتورهاي جستجوي تخصصي شامل جستجو در موضوعات كلي و عام و موضوعات جزئي و خاص مي شود؛ مثلاً، براي جستجو در زمينه دين چند نوع موتور جستجوي تخصصي وجود دارد؛ برخي از آن ها شامل اطلاعات و پايگاه هايي درباره دين به صورت كلي و اعم از اديان و مذاهب مختلف مي شود و برخي ديگر تنها در يكي از اديان يا مذاهب جستجو مي كند؛ مانند جستجوگرهايي كه در زمينه: اسلام، مسيحيت، يهود، بودائي و يا هندو جستجو مي كنند. تعداد موتورهاي جستجوی تخصصي بسيار زياد است و در بيشتر زمينه هاي: علمي، اقتصادي و يا هنري كاربرد دارد. در اين جا به دو نمونه از مهم ترين موتورهاي جستجو اشاره مي كنيم:

جستجوگر همه چيزهاي معنوي All things spiritual

نشاني: www.allspirtual.com

اين جستجوگر يك فهرست راهنما است كه در آن امكان انواع جستجو در تمام پايگاه و موضوعات وجود دارد. اين جستجوگر اطلاعات خود را به چندين موضوع اصلي و فرعي طبقه بندي نموده است. موضوعات اصلي اين پايگاه شامل: اديان ابراهيمي مانند: اسلام، مسيحيت، يهود و زرتشت و اديان غير ابراهيمي )مانند: بودا، هندو و كنفوسيوس) مي باشد.

جستجوگر متون ديني Religious Resources

نشاني: www.religiousresources.org

اين پايگاه در اصل فهرست راهنمايي است كه بيش از 4000 متن و سند ديني را در 300 گروه و موضوع درباره اديان اسلام، مسيحيت، يهود، هندو، بودا، شينتو و سيك طبقه بندي كرده است.

جستجوگر بين الأدياني Inter faith

نشاني: www.interfaithnet.com

اين موتور جستجو، در زمينه: اسلام، مسيحيت، بودا و يهود به جستجو مي پردازد. اين پايگاه هدف خود را دين پژوهي و گفتمان ديني در زمينه اديان، فرق و مذاهب بيان كرده است.

1 – 2. فهرست هاي راهنماي اديان

راه ديگر دسترسي، فهرست هاي راهنما هستند. گفتني است كه هيچ كدام از جستجوگرهاي تخصصي در زمينه دين به طور عام، يا يكي از اديان و مذاهب خاص، تمام اطلاعات و پايگاه هاي مربوط به دين را گردآوري و موضوع بندي نكرده است؛ به طوري كه در برخي از موارد، استفاده از موتورهاي جستجوي عمومي بزرگ همچون: گوگل و آلتاويستا، به ويژه فهرست هاي راهنماي قابل جستجو نتايج همسان و حتي بيشتري نسبت به جستجوگرهاي تخصصي دين ارائه مي دهند. در ادامه به نمونه اي از فهرست هاي راهنما اشاره مي كنيم.

فهرست راهنماي (Dmoz) open Directory project

نشاني: www.dmoz.org

اين فهرست، بزرگ ترين فهرست راهنماي اينترنت است؛ به گونه اي كه موتورهاي معروف از جمله گوگل در دايركتوري خود از اطلاعات اين پايگاه استفاده مي كنند. در حال حاضر، اين فهرست راهنما در موضوع دين بيش از 8000 دسته را در 50 گزينه اصلي طبقه بندي نموده است.

1 – 3. شاهراه هاي اطلاعاتي اديان"

شاهراه هاي اطلاعاتي اديان نيز از جمله راه هاي كاملاً مناسب و كارامد به حساب مي آيند. شاهراه اطلاعاتي، نوع تخصصيِ دايركتوري يا فهرست راهنما است كه در آن پايگاه هاي مربوط به يك موضوع كه معمولاً يك رشته علمي و فني است، توسط يك يا چند كارشناس و استاد آن رشته جمع آوري و دسته بندي مي شود. اين پايگاه ها برخلاف دايركتوري ها فقط در يك موضوع و يك رشته خاص نشاني دهي مي كنند و بيشتر آن ها فاقد جستجو هستند. البته نشاني ها و اطلاعات موجود در اين گونه پايگاه ها به جهت محدود بودن به يك زمينه خاص، معمولاً كمتر از نشاني هاي دايركتوري ها است. در نتيجه، استفاده از شاهراه هاي اطلاعاتي براي همه محققان، به ويژه براي كساني توصيه مي شود كه آشنايي كمتري با اينترنت و روش كار با جستجوگرها دارند؛ زيرا پايگاه هاي معرفي شده و دسته بندي هاي آنها از قدرت علمي و اعتبار خوب و قابل قبولي برخوردار است. حال، به نمونه اي از شاهراه هاي اطلاعاتي درباره اديان اشاره مي كنيم.

شاهراه finding God in cyberspace

نشاني: www. Kenrickparish.com/Gresham/contents.htm

اين شاهراه در واقع پايگاه هاي مهم مربوط به دين شناسي و اديان مختلف دنيا را معرفي نموده و علاوه بر آن شاهراه هاي اطلاعاتي و دايركتوري هاي موجود پيرامون رشته هاي مختلف ديني را جمع آوري و طبقه بندي نموده است.

برخي از اين رشته ها عبارت اند از: باستان شناسي، تاريخ كليسا، خداشناسي، فلسفه دين، روان شناسي دين و ديگر مطالعات ديني.

همچنين اين شاهراه، فهرستي از: پايان نامه ها، مقالات و كنفرانس هاي مربوط به دين را جمع آوري نموده است.

پايگاه هاي يهودپژوهي"

اكنون جا دارد كه پس از ذكر موتورهاي جستجو، فهرست هاي راهنما و شاهراه هاي اطلاعاتي مرتبط با دين، به برخي از پايگاه هاي مهم و برتر در حوزه دين يهود اشاره كنيم كه شامل منابع و متون مختلف مرتبط با اين آيين مي باشند.

متون مقدس www.sacred_texts.com"

اين پايگاه بسياري از كتاب ها و متون مقدس اعم از ديني و منطقه اي مانند: تورات، انجيل و قرآن كريم را ارائه نموده است؛ به عنوان نمونه، موضوعات اسلام، قرآن، مقايسه اسلام با ديگر اديان ابراهيمي (اسلام، يهود، مسيحيت) و اديان غير ابراهيمي (همچون: بودا، هندو، كنفوسيوس) اعتقاد مسلمانان، احكام و مناسك دين اسلام، پاسخ و پرسش به شبهات ديني، پيامبر اسلام از ديدگاه تورات و زن در اسلام، از عناوين اين پايگاه است. محتواي اين پايگاه، به زبان انگليسي عرضه شده است.

كتابخانه ديجيتالي ديد http://did.ir/crm/actors/login/index.asp

اين پايگاه وابسته به مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي تهران است كه در موضوعات مختلف ومتعدد تحقيق نموده و مقالاتي را نيز عرضه كرده است. بخشي از اين پايگاه به موضوع يهود به عنوان يك آيين، و اسراييل به عنوان يك مسأله سياسي در خاورميانه پرداخته است و از يهود صهيونيسم به عنوان يك جنبش ياد شده است. همچنين مقالاتي درباره: آيين يهود، صهيونيست ها، يهودستيزي و جوامع يهوديان در كشورهاي مختلف را در خود جاي داده است. در بخش ديگر اين پايگاه به موضوع: اسراييل، سياست اسراييل، روابط خارجي، ارتش، جمعيت، تاريخ، امنيت و اوضاع اقتصادي فرهنگي و اجتماعي پرداخته شده است. اين پايگاه به كاربران اجازه عضويت رايگان را مي دهد تا محققان به راحتي بتوانند از منابع و مقالات آن در جهت تحقيق و پژوهش استفاده نمايند. اين پايگاه به دو زبان انگليسي و فارسي عرضه شده است.

پايگاه علمي و پژوهشي يهودhttp://yahood.net

پايگاه علمي پژوهشي يهود با هدف جمع آوري مطالب و منابع متنوعي در خصوص دين آسماني يهود و تفكر صهيونيسم تأسيس شده است. مطالب اين پايگاه در قالب كتاب يا مقاله آمده است. از موضوعات موجود در اين پايگاه به توضيحاتي در خصوص: كتاب مقدس، مقالات يا كتاب هاي نوشته شده درباره كتاب تلمود، تاريخ و احكام يهود، صهيونيسم، فراماسونري، جنايات صهيونيسم، آموزش زبان عربي، نفوذ صهيونيسم در كشورها و رسانه ها مي توان اشاره نمود. اين سايت كاملاً شخصي بوده و هيچ گونه وابستگي فكري يا اقتصادي به ارگان، گروه و يا تفكر خاصي ندارد. اين پايگاه به زبان فارسي عرضه شده است.

نحرا www.nehora.com

بيشترين فضاي اين سايت را كتاب شناسي تشكيل داده است. نحرا بيش از 1000 عنوان كتاب را در مورد آئين يهود به زبان هاي: عبري، انگليسي، فرانسه، روسيه و اسپانيايي عرضه كرده و يا براي فروش ارائه نموده است. در اين پايگاه به طور اجمالي مقالات و موضوعات مختلف، از جمله: متون مقدس و تفاسير مربوط به تورات (ميشنا (2)، تلمود (3)، ميدراش (4)(، فرقه هاي يهود، آداب و مراسم، اعياد يهود، احكام و مناسك، اعتقادات، يهود و فلسفه، هولوكاست (holocaust)، كتب عرفاني، واژه نامه ها، آموزش زبان عبري، شخصيت ها و زنان، به زبان انگليسي معرفي گرديده است. دسترسي به مطالب از طريق الفبايي و موضوعي براي پژوهشگران امكان پذير است. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

راديو اسلام www.radioislam.org

يكي از پايگاه هايي است كه حجم زيادي از اطلاعات قابل توجه و مهم را جمع آوري كرده و آن ها را به زبان هاي مختلفي ارائه كرده است. اگرچه بخشي از مطالب اين پايگاه، از پايگاه هاي ديگر گرفته شده، ولي طبقه بندي مطالب در آن قابل توجه است. از موضوعات مهم اين سايت مي توان به: صهيونيسم، نژادگرايي يهود، سيطره رسانه اي يهود، تاريخ يهود، تحريفات يهود، نوشته هاي مارتيني لبوتر، اسراييل شاهاك، روژه گارودي و ديگر نظريه پردازان و منتقدان به تاريخ و سياست هاي كنوني يهوديان اشاره كرده. همچنين درباره: آيين يهود، دروغ هاي يهوديان، پروتكل هاي صهيونيسم، و نژادپرستي اسراييل نيز در اين پايگاه سخن گفته شده است. اين پايگاه به چندين زبان از جمله: انگليسي، عربي، فرانسوي و اسپانيايي عرضه شده است.

توراتwww.torah.org

اين پايگاه در بخش هاي گوناگون به اجزا و بخش هاي مختلفي از كتاب تورات و تفسير هاي آن اختصاص يافته است. همچنين به قوانين يهود، احكام و مناسك مذهبي، و مسائل اعتقادي و فرهنگي مبتني بر تورات مي پردازد. اصول و باورها، اخلاق و قوانين يهودي، از مطالب عمده اين سايت مي باشد. همچنين مقاله هاي عمومي از شخصيت هاي معروف نيز درباره باورهاي يهودي در اين سايت ارائه شده است. اين پايگاه به زبان انگليسي است.

www.themystica.org

اين پايگاه به منزله يك دائره المعارف است كه به موضوعات، مطالب و مقالات بسياري در مورد اديان ابراهيمي از جمله: اسلام، يهود، مسيحيت و فرقه هاي هر سه دين؛ تورات و متون مقدس يهود؛ همچنين درباره اديان غير ابراهيمي از جمله: آيين بودا و فرقه هاي آن مانند: مهايانه (Mahayana) و هنيهيانه (Hinayana)؛ و مقالات مكاتب عرفاني و فلسفي آيين بودا و يا هندو پرداخته است. مجموع مقالات، عمده مطالب اين سايت را تشكيل داده است. اين پايگاه به زبان انگليسي است.

انجمن كليميان Http://www.iranjewish.com

در اين پايگاه مطالب متنوع و مقالات به صورت موضوعي درباره آيين يهود ارائه شده است كه مشتمل بر: آموزش زبان عبري، احكام و مناسك يهود، معرفي بخش ها و اجزاي تورات و متون مقدس، «تهيليم» (ترجمه مزامير حضرت داود(ع))، شخصيت ها، اماكن مذهبي، فرهنگ و بينش يهود، معرفي كتب و منابع مهم، و مقالات اجتماعي و فرهنگي مي باشد. اين پايگاه به دو زبان انگليسي و فارسي عرضه شده است.

رسانه نابرابرwww.theunjustmedia.com

«رسانه نابرابر» مقالات متنوع و مختلفي را در موضوعات متعدد جمع آوري نموده است. از مهم ترين مقالات مي توان به: آمريكا، صهيونيسم مسيحي، فراماسونري، قتل و عام يهوديان، پيرامون اسلام، يهوديان صهيونيسم، استعمارگرايي، رسانه و سيطره يهود و سرمايه داري اشاره كرد. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

مناسك مذهبي يهودhttp://jewish_funerals.org

در اين پايگاه، مطالب متنوع و متعددي در مورد احكام و مناسك ديني و مذهبي از جمله: احكام كفن و دفن، مراسم و اعياد مذهبي، مناسبت هاي مهم در تاريخ يهوديان و ديگر مقالات اجتماعي و فرهنگي ارائه شده است. مطالب اين پايگاه به زبان انگليسي است.

www.pretzyisroel.org (شاخه اي از يهود)

اين سايت با عرضه مقالاتي ابهام آميز در تحريف آموزه هاي اسلام و تاريخ فلسطين، سعي در تحريف و پياده نمودن اهداف خود نموده است. گزينه هاي اصلي اين سايت عبارت اند از: تاريخ يهود، مراسم يهود، كتاب هاي يهود، شخصيت ها و انديشمندان يهودي، وضعيت يهوديان در نقاط ديگر جهان و اخبار. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

شماش www.shamash.org

يكي از مشهورترين فهرست راهنماهاي يهودي است كه تا حدودي چشم انداز كاملي از دين يهود (از نظر يهوديان) را ارائه مي كند. به همين منظور، به گزينه هايي مانند: دين يهود، فرهنگ، آموزش، كتاب شناسي و سازمان هاي ارائه كننده خدمات اجتماعي پرداخته است. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

كنگره جهاني يهودwww.worldjewishcongress.org

كنگره جهاني يهود، يك سازمان بين المللي است كه هدفش بررسي مسائل ومشكلات يهوديان و جوامع يهود در نقاط مختلف جهان است. از جمله مسائلي كه به خصوص مورد توجه قرار مي دهند، ضد سامي گرايي، قتل عام يهوديان، بحث هاي درون ديني، ضد تروريسم و سازمان هاي بين المللي است. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

يهود 101 www.judaism101.gor

اين پايگاه در حكم يك دايره المعارف يهودي است كه اطلاعات كوتاه، ولي گويايي را درباره: عقايد يهود، شخصيت ها، اماكن مقدس، متون مقدس، نمادها، شيوه زندگي، فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت، زبان و آداب و رسوم ارائه مي نمايد. اين پايگاه به زبان انگليسي عرضه شده است.

پي نوشت ها:

نام دين بومي ژاپنن است.

ميشنا (Mishnah) از ريشۀ عبري «شائو» به معناي تكرار كردن است و به تعليمات شفاهي، يعني آنچه به وسيلۀ تكرار كردن مي توان فرا گرفت، اشاره مي كند. اين اسم در مقابل «ميقرا» است. (قرائت متن كتاب مقدس) يهودا هنّاسي براي تورات شفاهي نام «ميشنا» را برگزيد.

تلمود (Talmud) كتاب بسيار بزرگي است كه احاديث و احكام يهود و فتاواي فقيهان اين قوم را در بر دارد.

ميدراش (Midrash) به معناي تحقيق كردن و جستجو است. ميدراش، تنها بخش كوچكي از ميشنا است.

شماش (shamash) نام يكي از فرقه هاي يهود است.