بله خود امیر المومنین خیلی یاد قبر و قیامت می کرد، حضرت وقتی با فرق شکافته در بستر افتاده بود یک حرفی زد یکی این که آدم می فهمد یکی از علل ترس از مرگ دوری از خدا است آدم به خدا نزدیک بشود از مرگ نمی ترسد یک چیزی هم که از این کلام فهمیده می شود مظلومیت آقا است که چه خون دلی داشت عبارت را دقت کنید آقا دو سه کلمه حرف زد فرمود: وقتی که شمشیر به فرق من اصابت کرد احساس کردم «ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد»[1]؛ این کلمه قارب را دقت کنید می دانید به چی می گویند قارب به کسی می گویند که شب هنگام در بیابان تشنه باشد آدم اگر روز در بیابان تشنه باشد روز روشن است ممکن است از رفت و آمد انسان ها از سبزه و گیاه از تلالو خود آب به آب رهبری بشود اما شب یک این که آب دیده نمی شود ،حیوانات دیده نمی شود، دوم این که به هر طرف برود چیزی او را تهدید می کند به هر سمتی حرکت بکند ترجیح بلا مرجح می شود.

در نصف شب توی ظلمت تشنه است یتیمی بچه هایش در برابر چشمش مجسم است و دارد از زندگی ناامید می شود یک همچین آدمی را می گویند قارب اگر این آدم یک دفعه ببیند به چشمه رسید چه حالی می شود خوشحالی او را می شود تصور کرد جانم به قربانت یا امیرالمومنین می فرماید: وقتی شمشیر به سر من اصابت کرد مثل تشنه شب هنگام بیابان بودم که به آب رسیدم «و ما کنت الا کقارب ورع و طالب وجد»[2]؛ این امام ما است مرگ این طور برخورد می کند صلی الله علیک یا امیر المومنین مجسم کنید الان با رنگ پریده در بستر افتاده بیایید برویم یک لحظه آقا را عیادت کنیم ببینیم حالش چطور است می گوید شیعیان دور منزل امیرالمومنین را گرفته بودند تا بروند آقا را ببینند حضرت مجتبی سلام الله علیه آمد بیرون فرمود مردم خدا جزای خیر به شما بدهد امام شما حالش مساعد نیست بروید منازل خود می گوید همه برگشتند رفتند من دیدم نمی توانم، پای رفتن ندارم ماندم حضرت آمد بیرون فرمود اصلان مگر حرف من را نشنیدی عرض کردم یا بن رسول الله شنیدم ولی سوگند به خدا پای رفتن ندارم اگر شد یک لحظه اجازه بگیرید من مولایم را ببینم حضرت مجتبی رفت داخل آمد بیرون فرمود بیا می گوید وقتی وارد شدم چه دیدم امام زمان دیدم آقا دستمال زردی به سرش بسته است شیر خدا در رختخواب افتاده است می گوید دیدم این رنگ مبارک آن علی که از صدای تکبرش دل شیر آب می شد آن علی با رنگ پریده افتاده می گوید هر چه دقت کردم بفهمم زردی رخسار مولا بیشتر است یا زردی دستمال بیشتر است نفهمیدم صلی الله علیک یا سید الوصیین .

حجه الاسلام و المسلمین فاطمی نیا