دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اسماء و القاب امام زمان(عج) در قرآن کریم

و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیئن و الصدیقین و الشهداء الصلحین و حسن اولئک رفیقا “ نساء آیه69 “ و آن کس که اطاعت کند خدا و پیامبر را پس آنان با کسانى همراه اند که خدا نعمت به ایشان داده است از پیامبران و راستگویان و کشتگان راه خدا و شایستگان و چه نیکو ایشان رفیقان اند “ امام صادق در ذیل آیه مى‌فرماید:”نبیین”رسول خدا(ص) است. “و الصدیقین” علی(ع) است. “و الشهداء” حسن و حسین (ع) است. “صالحین” ائمه(ع) مى باشند. “و حسن اولئک رفیقا” قائم آل محمد‌(ص) مى باشد...
No image
اسماء و القاب امام زمان(عج) در قرآن کریم
اسماء و القاب امام زمان(عج) در قرآن کریم حسن “ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیئن و الصدیقین و الشهداء الصلحین و حسن اولئک رفیقا “ نساء آیه69 “ و آن کس که اطاعت کند خدا و پیامبر را پس آنان با کسانى همراه اند که خدا نعمت به ایشان داده است از پیامبران و راستگویان و کشتگان راه خدا و شایستگان و چه نیکو ایشان رفیقان اند “ امام صادق در ذیل آیه مى‌فرماید:”نبیین”رسول خدا(ص) است. “و الصدیقین” علی(ع) است. “و الشهداء” حسن و حسین (ع) است. “صالحین” ائمه(ع) مى باشند. “و حسن اولئک رفیقا” قائم آل محمد‌(ص) مى باشد. برهان الله “ یایها الناس قد جاء کم برهن من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا “ نساء آیه174 “ اى مردم همانا بیامد شما را برهانى از جانب پروردگار شما و فرستادیم به سوى شما پرتوى آشکار “ مراد از نور چیزى به‌جز قرآن نمى تواند باشد. زیرا فرمود: انزلنا الیکم نورا. مراد از برهان رسول اکرم و ائمه هدات است و رسالت. شاهد دیگر کلمه “واعتصموا” در آیه بعد است چون در تفسیر آیه ى 30 آل عمران که فرموده : “واعتصموا بحبل الله جمیعا” که مراد ولایت،ائمه هدات،معصومین از امیرالمومنین تا وجود ولى عصر است. العزیز “ یایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتى الله بقوم ... من یشاء و الله واسع علیم “ مائده آی54 ? “ اى آنان که ایمان آوردید هر کس بار گردد از شما از دین خود به زودى بیاورد خدا قومى را که دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند فروتن اند در برابر مومنان گردن فرازان اند بر کافران جهاد مى کنند در راه خدا و نمى ترسند از سرزنش سرزنشگر این است فضل خدا که مى دهد آن را به هر که بخواهد و خداست گشایش دهنده دانا “ تاویل” عزیز” در این آیه امام زمان (عج) مى باشد. حزب الله “ و من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب الله هم الغلبون “ مائده آیه56 “ و آن کس که دوستى کند با خدا و پیامبرش و با آنان که ایمان آوردند پس به درستى که حزب خدا پیروزند “ شرط حزب الله بودن در این آیه 3 چیز مى‌باشد: 1-اطاعت خداوند متعال 2- اطاعت از رسول خدا 3- اطاعت از مومنین (منظور از مومنین در قرآن ائمه معصومین و در عصر ما وجود ولى عصر مى باشد. نور “ و لکل درجت مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون “ انعام آیه132 “ و هر کدام را مراتبى است در ازاى آنچه انجام دادند و نیست پروردگار تو غافل از آنچه مى کنند “ امام صادق : منظور از مرده ،نادانى است که هیچ نفهمد. آیت الله “ هل ینظرون الا ان تانیهم الملئکه او یاتى ربک ... او کسبت فى ایمنها خیرا قل انتظروا انا منتظرون “ انعام آیه158 “ آیا انتظار دارند جز اینکه بیایند به سویشان فرشتگان یا بیاید پروردگا تو یا بیاید پاره اى از آیات پروردگار تو روزى که مى آید پاره‌اى از آیات پروردگار تو سود نمى دهد کسى را ایمان آوردنش اگر ایمان نیاورده باشد از پیش یا نیندوخته باشد در ایمان خود خیرى را بگو پس منتظر باشید که ماییم منتظران امام صادق در ذیل آیه مى فرماید : “آیات همان امامانند و آیه اى که مورد انتظار است قائم است . در آن روز کسانى را که اوست خدایى مه شما پیش از قیام او با شمشیر ایمان نداشته اند ایمان سودى نبخشد هر چند به امامان دیگر از پدران او ایمان داشته باشند. اعراف “ و بینهما حجاب و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیمهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلم علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون “ اعراف آیه46 “ و میان ایشان حجابى است و بر اعراف مردانى هستند که بشناسند هر کدام را به سیمایشان و ندا مى‌کنند به یاران بهشت که سلام بر شما داخل نشوند در آن در حالى که طمع دارند “ امام على (ع) در ذیل آیه مى فرماید: “ما هسنیم اعراف. روز قیامت بر صراط خداوند عزوجل به بهشت نرود مگر کسى که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم و به جهنم نرود مگر کسى که ما او را نشناسیم و او ما را نشناسد. اسم الله “ و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فى اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون “ اعراف آیه180 “ و براى خداست تامهاى نیکو پس بخوانیدش با آنها و واگذارید آنان را که کجروى مى کنند در نامهاى او بزودى پاداش داده شوتد به آنچه مى کردند “ امام صادق مى فرماید: “آنان ائمه هستند. ساعه “ یسئلونک عن الساعه ایان مرسها قل انما علمها عند ربى ... عند الله و لکن اکثر الناس لا یعلمون “ اعراف آیه187 “ مى‌پرسند از تو درباره ساعت چه وقت است لنگرگاه آن بگو که علم آن نزد پروردگار من است پدیدارش نسازد به هنگامش جز او سنگین است در آسمانها و زمین نیایدتان مگر ناگهان مى پرسند از تو چنانکه گویى تو آگاهى از آن بگو که علمش نزد خداست لیکن بیشتر مردم نمى دانند “ المص “المص” اعراف آیه 1 امام باقر(ع) فرمودند:”هرگاه حروف مقطعه را بدون تکرار برشمارى هیچ یک از حروف مقطعه نیست مگر اینکه چون مدتش بگذرد یکى از فرزندان‌هاشم پس ازگذشت آن به پا خیزد سپس فرمودند: الف یکى ،لام سی،میم چهل،صاد نودوآن صدوشصت ویک مى‌شود.آن گاه آغاز خروج حسین بن على الم، الله بود چون مدتش بگذرد ،قائم(عج)از فرزندان عباس هنگام(المص)قیام مى‌کند وقائم ما هنگام منقضى شدن آن در “الر”به پا خواهد خواست پس این را بفهم وخوب تدبر کن وحفظ کن وآن راازنااهل مخفى بدار.”
روزنامه رسالت

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

چگونه دعا و نیایش شفابخش‌اند؟

چگونه دعا و نیایش شفابخش‌اند؟

نیروى سحر آفرین ایمان تا چه اندازه در سلامتى روانى و جسمانى انسان مفید و اثربخش است؟
آرزوهای طولانی و شیطان

آرزوهای طولانی و شیطان

ابلیس (پدر شیطان‌ها) سخت ناراحت گردید. و بالای کوهی در مکه به نام «تور» رفت و ‌فریادش بلند شد و همه یارانش را به تشکیل انجمن خود دعوت نمود. همه یاران و ‌فرزندان شیطان‌ جمع شدند.
چهار بال اخلاق در قرآن

چهار بال اخلاق در قرآن

چهار کلمه‌ى فوق چهار مرحله‌ى رفتارى را نشان مى‌دهد که بر حسب اراده و تقوا و تسلط بر نفس، انسان مى‌تواند در برابر کسانى که به او بدى مى‌کنند، عکس العمل نشان دهد.
No image

تناسخ و معاد

No image

نماز و امنیت‌

پر بازدیدترین ها

No image

رابطه ایمان و عمل صالح

در آموزه های قرآنی ایمان و عمل صالح از چنان ارتباطی برخوردارند که فقدان هر یک، کارآیی و تأثیرگذاری دیگری را کم اهمیت و یا بی ارزش می کند. ایمان و عمل صالح دو بال پرواز بشر به مقام انسانیت و درک خلیفه اللهی و وصول به سرمنزل مقصود است. در آموزه های قرآنی، عمل صالح، بازتاب بیرونی ایمان واقعی است. هر کس به ایمان واقعی دست یافته باشد در منش و کنش خویش نیک کردار خواهد بود. این نوشتار تلاشی برای تبیین این همبستگی استوار میان ایمان و عمل صالح است...
No image

آثار استغفار و توبه

نامه امام زمان به شیخ مفید

نامه امام زمان به شیخ مفید

در کتاب «احتجاج» از شیخ موثق ابوعمر عامرى رحمة الله علیه روایت مى‌کند که گفت: ابن ابى غانم قزوینى و جماعتى از شیعیان درباره فرزند امام حسن عسکرى علیه السلام گفتگو نمودند. ابن ابى غانم مىگفت: حضرت رحلت فرمود و اولادى نداشت.....
چهار بال اخلاق در قرآن

چهار بال اخلاق در قرآن

چهار کلمه‌ى فوق چهار مرحله‌ى رفتارى را نشان مى‌دهد که بر حسب اراده و تقوا و تسلط بر نفس، انسان مى‌تواند در برابر کسانى که به او بدى مى‌کنند، عکس العمل نشان دهد.
آرزوهای طولانی و شیطان

آرزوهای طولانی و شیطان

ابلیس (پدر شیطان‌ها) سخت ناراحت گردید. و بالای کوهی در مکه به نام «تور» رفت و ‌فریادش بلند شد و همه یارانش را به تشکیل انجمن خود دعوت نمود. همه یاران و ‌فرزندان شیطان‌ جمع شدند.
Powered by TayaCMS