دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

جنبش های نوپدید معناگرا: یک تهاجم فرهنگی جهانی

جنبش های نوپدید معناگرا: یک تهاجم فرهنگی جهانی
جنبش های نوپدید معناگرا: یک تهاجم فرهنگی جهانی

چکیده

به جنبش ­های نوپدید معناگرا­زا زوایای گوناگونی می­توان نگریست؛ اما نگریستن به آن از زاویه جهانی­ شدن، می­تواند گسترش فزاینده این جنبش­ ها را در نقاط گوناگون جهان تبیین سازد؛ باید توجه داشت که جهانی­ شدن درباره این جنبش ­ها با منطقه­ گرایی آنها منافات ندارد.

نگارنده معتقد است که ریشه اصلی و کلید جهانی ­شدن این جنبش­ ها نوعی پلورال ـ سکولاریسم متعالی، یعنی فروکاهش دین به معنویت و تلفیق معنویت حاصل با عناصری گوناگون از دیگر ادیان است.

واژگان کلیدی : جنبش­های نوپدید، تهاجم فرهنگی، جهانی­ شدن، دین سکولار، معنویت پلورالیستیک.


جهت دانلود متن کامل مقاله، روی «دانلود» کلیک فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS