دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

قمار

No image
قمار

كلمات كليدي : قِمار، گرو باختن،گروبندي

این واژه در لغت به معنى چیزى را به گرو باختن و نبرد کردن با هم به گرو است. قمار به کسر قاف چنان‌که از بعضى لغویین آمده عبارت‌ا‌‌ست از گروبندى بر بازى به یکى از آلات معروفه. جمعى از اهل لغت قمار را بر بازى به این آلات مطلقاً اطلاق مى‌کنند؛ مالى در میان باشد یا نباشد. قمار به اجماع فقهاء اسلام حرام است و کتاب و سنت متواتره بر آن دلالت دارد و پس در اینجا چهار مساله را باید مورد بررسى قرار داد:

1- با ادوات قمار با گروبندى، و شکى نیست که این عمل حرام و مالى که از این ممر بدست آید نیز حرام است به مقتضاى اجماع محصل و اخبار متواتره.

2- بازى بدون گروبندى، صدق قمار بر این کار محل نظر و اشکال است و صرف استعمال لفظ موجب اجراء احکام مطلقه نخواهد بود هر چند بنابر اصالة الحقیقه نهیم چه انصراف به غالب قوت دارد....

3 - گروبندى بر بازى به غیر آلات معد براى قمار مانند گروبندى بر حمل سنگى گران وزن و بر کشتى و کبوتر بازى و پرش و مانند آن به جز مواردى که منصوص الجوازند مانند سبق و رمایه، و ظاهر آنست که چنین چیزى ملحق به قمار است در حرمت و فساد...

4 - مغالبه بدون عوض جز در موارد منصوصه، و بیشتر علما بر تحریم آنند.

امام صادق (ع) فرمود:

«خداوند قمار را حرام نموده، و قریش (در جاهلیت) بر خانواده و مال خود قمار مى‌کردند از این جهت خداوند آن را حرام ساخت.»

حضرت رضا (ع) فرمود:

«میسر (که خداوند آن را حرام نموده) همان قمار است.»

نیز از آن حضرت آمده :

«شطرنج و نرد و اربعة عشر و هر چیزى که ابزار قمار باشد حرام است.»

از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده:

«هر سرگرمى که آدمى را از یاد خدا غافل سازد میسر (قمار) است.»

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احتکار

No image

مزارعه

No image

مساقات

No image

اقباض

No image

امانت

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه کاشفه یا ناقله

No image

تجارت

No image

هبه

No image

وکالت

No image

احتکار

Powered by TayaCMS