خدایا! به حقیقت حضرت زین العابدین(علیه السلام) ما و زن و بچه هایمان را از هر حرامی مخصوصاً حرام مالی، حفظ فرما. خیلی بار سنگینی است. حرام خورها آمدند کنار دروازة ساعات شام برای تماشا، در شهر پخش کردند که عده ای قبلاً مسلمان بوده اند؛ حالا بی دین شدند و به جرم بی دینی یزید دستور داده، آن ها را بکشند. اینکه می گویند خارجی خارجی، کلمة خارجی نه به معنای این است که این ها عرب نیستند. مال ترکیه یا پاکستان یا هندهستند. لغت خارجی به روی اهل بیت(علیه السلام) این بوده که آخوندهای درباری حکم دارند امام حسین(علیه السلام) از دین جدش بیرون رفته و کافرشده. آن وقت یزید به جرم خروج این ها از دین، این ها را کشته است. چه دنیای کثیفی که یزید مدافع دین شده است. این هایی که از دین خارج شده اند را دارد می کشد که در رأسش، حضرت حسین(علیه السلام) است. عجب دوران کثیفی است؛ چه کسی به دفاع از دین بلند شده است. سهل ساعدی می گوید، من شام را می بینم. انگار مغازه ها را چراغانی کرده اندو مردم لباس نو پوشیده اند. «یومُ تَبَرَکَت».[1]؛ چه خبر است. هرچه فکر می کنم، در اسلام امروز چه روزی است که مردم جشن گرفته اند؟ چه عیدی است؟ ماه رمضان نیست که بگویم عید فطر است. ذی الحجه نیست که بگویم عید قربان است. محرم است. چه روزی است؛ اما گوشه و کنار گاهی می دیدم یکی دوتا، تک تک نگاهی به اطرافشان می اندازند. سر به دیوار می گذارند و زارزار گریه می کنند. خدایا! چرا مردم دو دسته اند؟ عده ای خوشحال اند و عده ای گریه می کنند. آمد پیش یکی از این گریه کن ها. گفت آقا جان امروز چه خبر است؟ این هم سریع اشک هایش را پاک کرد و حالت عادی گرفت. گفت هیچی آقا جان؛ خبری نیست. گفت بابا از من نترس؛ ولله من غریبه ام، مسافرم. من بیت المقدس بوده ام؛ از آنجا آمده ام شام که بروم مدینه. من از اصحاب پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستم. اسمم سهل ساعدی است. یک مرتبه می گوید این پیرمرد از حال طبیعی بیرون آمد و به من گفت، سهل، چرا زمین دهن باز نمی کند؟ چرا آسمان به زمین نمی آید؟ گفتم چه خبر است؟ گفت مگر نمی دانی؟حضرت زین العابدین(علیه السلام) را امروز به حالت اسارت وارد این شهر می کنند. جوری هم با امام سجاد(علیه السلام) معامله کردند که روی شتر ناله کرد. ای کاش! مادر مرا نزاییده بود و من مانند غلامان زنگ بار و غلامان حبشی، اسیر دست این شرور طاغی نمی شدم.

«بِرَحمَتِکَ یا أرحَمَ الرّاحِمین».

حجةالاسلام و المسلمین انصاریان